Aanvraag woningruil

Het ruilen van een woning kan een geschikte manier zijn om een woning te vinden die beter aan uw wensen voldoet dan uw huidige woning. Om van woning te kunnen ruilen, heeft u toestemming nodig van de woningcorporatie(s) en soms ook van de gemeente. Wij beoordelen uw aanvraag en overleggen met de gemeente. Als uw ruilpartner een woning huurt bij een andere corporatie, dan moet ook deze verhuurder instemmen met de woningruil. 

Als u een ruilpartner heeft gevonden, kunt u een verzoek tot woningruil bij ons indienen. Vergeet niet de volgende documenten mee te sturen:
- De  meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle meeverhuizende volwassenen (van beide ruilkandidaten!);
- Een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder (alleen van kandidaten die momenteel niet bij Omnia Wonen huren).
Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen!

Bij het eventueel ondertekenen van de huurovereenkomst zult u een geldig legitimatiebewijs moeten tonen.