In 2023 geldt de Wet huurverlaging voor huurders met een lager inkomen, die op 1 maart 2023 een zelfstandige sociale woning of woonwagen van de woningcorporatie huren.

Huurverlaging aanvragen
Wilt u huurverlaging aanvragen? Kijkt u dan eerst of u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • een éénpersoonshuishouden met een huishoudinkomen van maximaal € 23.250 (AOW gerechtigden € 24.600) en een netto huur boven € 575,03 of
  • een meerpersoonshuishouden met een huishoudinkomen van maximaal € 30.270 (AOW gerechtigden € 32.730) en een netto huur boven € 575,03

Als u denkt voor huurverlaging in aanmerking te komen, dan moet u zelf de huurverlaging aanvragen. U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand formulier.

Bij een aanvraag huurverlaging geldt dat de huurverlaging ingaat één volle kalendermaand nadat u alle benodigde gegevens heeft aangeleverd. U krijgt dus geen huurverlaging met terugwerkende kracht.

Huurverlaging na een inkomensafhankelijke huurverhoging
Wanneer uw inkomen daalt nadat u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, bijvoorbeeld doordat de samenstelling van uw huishouden verandert, dan kunt u huurverlaging aanvragen. Wij kijken hierbij maximaal 3 jaar terug.