Aanvraag medehuurderschap


Als u samenwoont kan uw partner medehuurder worden. Voor het aanvragen van medehuurderschap stellen wij de volgende voorwaarden:

- Uw partner is 18 jaar of ouder;
- Uw partner heeft minimaal twee jaar het hoofdverblijf in de woning;
- U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met elkaar;
- Uw partner kan de financiële verplichtingen nakomen;
- Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden;
- Uw partner is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en - in geval van een buitenlands paspoort - een geldige verblijfsvergunning.

Voldoet u aan de voorwaarden? Vult u dan dit formulier in. Kunt u ook de onderstaande bijlagen uploaden? Zodra wij alle gegevens binnen hebben, nemen wij de aanvraag in behandeling.

Bijlagen
- Uittreksel uit de Gemeenschappelijke Basisadministratie (GBA), waarop staat vanaf welke datum de aanvrager staat ingeschreven op het adres van de hoofdhuurder.
- Bewijsstukken waarmee u een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont. Bijvoorbeeld kopieën van een gezamenlijke rekening (stuur een recente kopie en een kopie van twee jaar geleden mee), een samenlevingsovereenkomst of een verzekeringspolis van u samen.