In 2021 krijgen huurders met een laag inkomen en een hoge huur een huurverlaging. Dit is bij wet geregeld. Voor sociale huurwoningen met een netto huurprijs boven de € 633,25 checkt Omnia Wonen bij de Belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Huurders die te maken hebben met een inkomensdaling na 2019, kunnen de huurverlaging zelf aanvragen.