Overlast melden

Als uw buren of naaste bewoners voor overlast zorgen dan kunt u hulp inschakelen. Afhankelijk van het soort overlast kunt u terecht bij Omnia Wonen of bij buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling aanvragen
Heeft u uw buren zelf aangesproken op hun gedrag, maar heeft dit niet het gewenste effect? Dan kunt u buurtbemiddeling aanvragen. Deze bemiddeling wordt gedaan door vrijwillige buurtbewoners die getraind zijn in het bespreekbaar maken van conflicten tussen buren.

Wat doet Omnia Wonen?
Heeft de overlast te maken met uw woning of uw directe leefomgeving? En bent u van mening dat Omnia Wonen samen met u naar een oplossing kan zoeken? Neem dan met behulp van dit formulier contact met ons op om samen te bespreken hoe we uw situatie kunnen aanpakken.

Bent u geen huurder? Meld uw overlast klacht dan via het contactformulier.