Woningen in Steenwijk worden verdeeld middels het distributiemodel. Dit betekent dat wij u uitnodigen een woning te bezichtigen als u degene bent die het langst staat ingeschreven voor dit type woning. Dit doen wij op basis van uw woonwensen en de gegevens die op dat moment bij ons bekend zijn. Zorg er daarom voor dat uw gegevens actueel zijn. Wij wijzen een woning pas definitief toe als alle gegevens zoals inkomen, huishoudgrootte en verhuurdersverklaring kloppen. Na het accepteren van een woning vervalt de inschrijving.

Let op! Een eengezinswoning in Steenwijk wordt altijd met voorrang verhuurd aan een meerpersoonshuishouden.

In Steenwijk zijn ook de woningcorporaties Woonconcept, Wetland Wonen en Woonzorg Nederland actief. Het kan zinvol zijn om zich bij meerdere corporaties in te schrijven als woningzoekende.