Wijk De Grift bestaat voornamelijk uit woningen uit de eind zestiger jaren. Op een aantal locaties is echter ook nieuw(ere) bouw aan te treffen. Speelvoorzieningen en speelvelden liggen verspreid over de wijk en er zijn (vis)vijvers. Deze wijk grenst aan het winkelgebied.