Kennisbank

(Ver)kopen met KmK (Kopen met Korting)

Wilt u met het kopen van een woning niet zoveel risico lopen of is een normale koopwoning financieel niet haalbaar? Dan is Kopen met Korting (KmK) misschien wat voor u. Een KmK-woning, of het nu gaat om een eengezinswoning of een appartement, koopt u met een flinke korting op de getaxeerde marktwaarde.  Als u uw woning weer wilt verkopen, dan verkoopt u deze altijd weer aan ons. U bent daardoor zeker dat u de woning weer verkoopt. U krijgt uw koopsom terug en wij delen met u het verschil (positief of negatief) tussen de getaxeerde waarde van de woning op het moment van aankoop en de getaxeerde waarde op het moment van verkoop. Wij bieden deze regeling alleen aan in Putten.

Lees meer

(Ver)kopen woning met KoopGoedkoop

Koop Goedkoop® is een initiatief van een aantal woningcorporaties die vinden dat het voor mensen met een bescheiden inkomen ook mogelijk moet zijn een eigen woning te kopen. Koop Goedkoop® splitst de waarde van de woning en de grond, waardoor de prijs van een Koop Goedkoopwoning gemiddeld zo’n 25 procent lager is dan die van een 'normale' koopwoning. U koopt de woning en ‘huurt’ de grond, deze wordt in erfpacht uitgegeven. Als u de woning wilt verkopen, biedt u deze eerst aan, aan Omnia Wonen. Kopen wij de woning niet, dan kunt u de woning zelf op de vrije markt verkopen. U profiteert dus zelf van de waardestijging.

Koop Goedkoop® is belastingtechnisch aantrekkelijk. Niet alleen de hypotheekrente, maar ook het bedrag dat u aan huur voor de grond betaalt, is fiscaal aftrekbaar. Wel blijft de woningcorporatie eigenaar van de grond. U kunt enkel een Koop Goedkoop woning kopen wanneer de woning met deze regeling wordt aangeboden.

Lees meer

Afhandelen schade

Soms ontstaat schade aan uw woning. Ontstaat schade door uw eigen toedoen dan komt het herstel voor uw eigen rekening. Het kan ook gebeuren dat schade ontstaat tijdens werkzaamheden aan uw woning. Meld dit altijd zo snel mogelijk bij ons. Uiteraard is het beter om schade te voorkomen. Denk daarom bijvoorbeeld aan het goed sluiten van ramen tijdens een storm en het nemen van maatregelen bij vorst.

Lees meer

Alles over inschrijven woningzoekende

Bent u op zoek naar een huurwoning? Inschrijven kan als u tenminste 18 jaar bent en u de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel heeft. Omdat wij huurwoningen aanbieden in een groot deel van Nederland, bieden wij onze woningen op verschillende manieren aan. U schrijft zich via de website van Omnia Wonen in of via een andere aanbieder. Dit is afhankelijk van de plaats waar u een woning zoekt. Aan een inschrijving zijn kosten verbonden. 

Lees meer

Reparatie verzoek doorgeven

Wij houden uw woning in goede conditie en voeren een groot deel van het onderhoud en de reparaties uit. U bent verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Wie welke werkzaamheden uitvoert, leest u in de folder Onderhoud, reparaties en schade aan de woning.

Geef uw reparatieverzoek online door via Mijn Omnia Wonen
U kunt 24 uur per dag online een reparatieverzoek aan ons doorgeven via Mijn Omnia Wonen. Voor spoedeisende klachten en calamiteiten belt u ons. Buiten de openingstijden verbinden wij u door met de meldkamer.

Heeft u problemen met de centrale verwarming of de mechanische ventilatie? 
Afhankelijk van waar u woont kunt u uw storing telefonisch melden. In het overzicht vindt u het juiste nummer.

Heeft u glasschade?
Bent u verzekerd via Omnia Wonen? Bel dan rechtstreeks met de glasverzekering, telefoonnummer 0800-02 26 100. Bent u dat niet? Neemt u dan contact op met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Lees meer

Betalingsachterstand

Wij vragen u de huur altijd voor de eerste van de maand te betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan brengen wij incassokosten bij u in rekening. De hoogte van de incassokosten is gelijk aan een percentage van de betalingsachterstand namelijk:

  • 15% over de eerste € 2.500,-
  • 10% over de volgende € 2.500,-
  • Het minimum bedrag is € 40,-
Lees meer

Betalingsregeling

Heeft u problemen met het betalen van de huur? Geeft u dit dan altijd bij ons aan. Wij kijken of een betalingsregeling mogelijk is. De maximale termijn voor een betalingsregeling is zes maanden. De betaling vindt plaats naast de gewone huurbetalingen.

Lees meer

Bezwaar huurverhoging

Bent u het niet eens met de huurverhoging van uw sociale huurwoning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar indienen. Maakt u hiervoor gebruik van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Deze modelbrief vindt u op de website van Huurcommissie.

Stuurt u na het aanpassen van de modelbrief uw bezwaar aan ons op. Als de huurverhoging ingaat op 1 juli, is het van belang dat u vóór deze datum bezwaar maakt, dus voor 30 juni van dat jaar.

Lees meer

Onderhoudswerkzaamheden

Bij groot onderhoud (vervanging badkamer, toilet en/of keuken) geven we u graag de vrijheid om te kiezen. Niet iedereen heeft immers dezelfde smaak. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit verschillende tegels, keukenfrontjes of aanrechtbladen. U mag zelfs uw eigen tegels leveren. Wist u dat u ook mag meeklussen tijdens het uitvoeren van de binnenrenovatie?

De planning van de renovatie stemmen wij altijd met u af. Alle keuzes moeten natuurlijk wel binnen de kaders van het beheerplan en ons beleid vallen.

Lees meer

Compliment, klacht of suggestie

Heeft u een klacht?
U hebt recht op een goede woning, vakkundige uitvoering van onderhoudsklachten en optimale service en informatie. Hoe goed onze medewerkers het ook willen doen, het kan altijd voorkomen dat u niet tevreden bent. Over de woning, de woonomgeving, het onderhoud, de wijze waarop Omnia Wonen heeft gehandeld of de manier waarop u door één van onze medewerkers behandeld bent. Laat het ons weten als u niet tevreden bent.

Wat gebeurt er als u uw klacht meldt?
U ontvangt direct een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Binnen drie weken ontvangt u onze reactie. Twee weken nadat u onze reactie heeft ontvangen, nemen wij contact met u op om te vragen of uw klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan zal een onafhankelijke klachtencordinator uw klacht nogmaals beoordelen en u daarop een reactie geven. Bent u het - na deze tweede afhandeling - nog niet eens met de afhandeling? Dan verwijzen wij u door naar de klachtenadviescommissie.

Overlast
Als uw buren of naaste bewoners voor overlast zorgen dan kunt u hulp inschakelen. Afhankelijk van het soort overlast kunt u terecht bij Omnia Wonen of bij buurtbemiddeling.

Technische klachten
Wij spreken liever over reparatieverzoeken, want daar gaat het in feite om. Meld uw reparatieverzoek via Mijn Omnia Wonen. Voor spoedeisende reparatieverzoeken kunt u ons buiten kantooruren en in het weekend bellen.

Als u een compliment heeft - of een suggestie - dan vinden we dat natuurlijk ook fijn om te horen.

Lees meer