Afhandelen schade

Soms ontstaat schade aan uw woning. Ontstaat schade door uw eigen toedoen dan komt het herstel voor uw eigen rekening. Het kan ook gebeuren dat schade ontstaat tijdens werkzaamheden aan uw woning. Meld dit altijd zo snel mogelijk bij ons. Uiteraard is het beter om schade te voorkomen. Denk daarom bijvoorbeeld aan het goed sluiten van ramen tijdens een storm en het nemen van maatregelen bij vorst.

Veel gevraagd over Afhandelen schade

Wat te doen bij waterschade?

In de meeste gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor waterschade. Deze schade kunt u verhalen op uw inboedelverzekering.

Omnia Wonen is alleen verantwoordelijk voor waterschade als wij nalatig zijn geweest. U kunt ons bijvoorbeeld aansprakelijk stellen wanneer een gebrek aan de opstal bij ons is gemeld, maar waar wij geen actie ondernomen hebben. Omnia Wonen vergoedt alleen de schade. Bijvoorbeeld bij waterschade van een wand in de woonkamer herstellen wij alleen de wand waar schade zit, dus niet alle wanden in de woonkamer. Dat kan kleurverschil geven. Ook dan kan een inboedelverzekering meer voor u betekenen als u goed verzekerd bent. 

Waar meld ik schade door inbraak / vandalisme / politie-inval?

Inbraak
Heeft u aangifte gedaan? Wij herstellen de schade voor u. Denkt u er aan een kopie van de aangifte binnen 14 dagen bij ons in te leveren? Ontvangen wij geen aangifte? Dan komen de kosten alsnog voor uw rekening. Extra hang- en sluitwerk ter voorkoming van een nieuwe inbraak betaalt u zelf.

Vandalisme
Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt uiteraard proberen de kosten te verhalen op degene die de schade veroorzaakte.

Politie-inval
U bent zelf aansprakelijk voor alle schade aan de woning door een politie-inval vanwege een (vermeende) criminele activiteit in uw woning. Wij kunnen deze schade voor u herstellen, maar brengen deze bij u in rekening.

Door een lekkage heb ik een hoog waterverbruik. Komt Omnia Wonen mij tegemoet in de kosten?

Is uw waterverbruik hoog door een lekkage? Neem dan contact op met ons. Wij onderzoeken of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Tijdens de renovatie veroorzaakte de aannemer schade. Wat kan ik doen?

Tijdens het project kunt u uw schade melden bij de contactpersoon van de aannemer. De contactpersoon staat in de brief die u over het project heeft ontvangen. Wacht u niet met melden, doet u dit zo snel mogelijk nadat u de schade waarneemt. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de aannemer de schade veroorzaakte.

1 meer vragen tonen