Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Vanaf 1994 is het niet meer toegestaan om asbesthoudende materialen te gebruiken in, aan of bij woningen. In het verleden zijn ook in onze woningen asbesthoudende materialen toegepast. Vermoedt u dat er asbest in uw woning zit? Neem dan altijd contact met ons op. Klus nooit op plekken waar asbest zit.

Veel gevraagd over Asbest

Waar kan in mijn woning asbest zitten?

Is uw woning voor 1994 gebouwd? Dan bestaat de kans dat er asbest in uw woning zit. Bij woningen die gebouwd zijn na 1994 zijn geen asbesthoudende materialen toegepast. Op basis van een steekproef brachten wij het asbest in onze woningen in beeld.

Huurders van Omnia Wonen ontvingen een asbestsignaleringskaart als er asbest in hun woning is gesignaleerd of als het vermoeden van asbest in de woning bestaat. Op de kaart staat aangegeven waar asbest zich kan bevinden. Op de flyer 'Mogelijke asbest in een woning' onderaan deze pagina bij meer informatie, vindt u een uitleg.

Wilt u meer weten? Kijk dan op uw asbest-inventarisatiekaart in de meterkast of neemt u contact met ons op.

Waarom wordt het asbest in mijn woning niet verwijderd?

Asbest wordt alleen weggehaald als het een risico voor de gezondheid is. In veel gevallen is asbest geen gevaar, zolang het niet bewerkt wordt, of beschadigd is.

Mijn woning is al eerder gecontroleerd op asbest, waarom nu weer?

Het opnieuw controleren kan twee redenen hebben.

  • Wanneer wij werkzaamheden in uw woning uitvoeren moet er een geldig controlerapport zijn. Dit rapport mag niet ouder zijn dan drie jaar.
  • Wij hebben in het verleden een bepaald gedeelte van uw woning of complex gecontroleerd. Voordat wij aan de slag gaan met werkzaamheden aan of om uw woning controleren wij andere delen van uw woning of het complex.

Mag ik een kopie van het asbest controlerapport van mijn woning hebben?

U krijgt het rapport in de vorm van een asbestkaart voor in uw meterkast. Op deze kaart ziet u snel en overzichtelijk waar en of er in uw woning asbest aanwezig is.

Mijn buren hebben een asbestsignaleringskaart ontvangen. Waarom ik niet?

U ontving een asbestsignaleringskaart als uw woning gebouwd is voor 1994 en wij asbest hebben gevonden in uw woning of als wij vermoeden dat er asbest in uw woning aanwezig is. Op de asbestsignaleringskaart staat waar de asbest zich bevindt.

Wie verwijdert het asbest?

Dit doet een gecertificeerde saneringsbedrijven. Dit bedrijf wordt gecontroleerd op het naleven van de wettelijke voorschriften. Zij kunnen alleen hun certificaat behouden als zij aan de voorschriften van de overheid voldoen.

Het verschilt per woning hoeveel tijd een sanering kost, en of u tijdens het saneren in uw woning kunt verblijven. Hierover informeren wij u persoonlijk.

Wanneer is asbest schadelijk voor mijn gezondheid?

Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Het is pas schadelijk voor de gezondheid als asbestvezels vrij komen. Meer informatie leest u in de asbestbrochure of op de site over asbest van de Rijksoverheid.

Ik heb een asbest signaleringskaart ontvangen, is mijn woning onveilig?

Op de asbestsignaleringskaart staat waar asbest in de woning aanwezig is. Deze asbest is niet schadelijk, zolang u er niet in zaagt, schuurt, boort of breekt.  Onderaan deze pagina, bij meer informatie, vindt u een toelichting. Hier vindt u alle mogelijke asbesttoepassingen en kunt u verdere uitleg vinden over de asbesttoepassingen die specifiek voor uw woning gelden.

Ik denk dat er asbest in mijn woning zit, wat moet ik doen?

Neemt u als u asbest vermoedt altijd contact met ons op. Wij sturen een expert langs om te beoordelen of het om asbest gaat.

Wat is een asbestsanering?

Sanering is een term voor het vakkundig en volgens de voorschriften verwijderen en afvoeren van asbest.

Het verschilt per woning hoeveel tijd een sanering kost, en of u tijdens het saneren in uw woning kunt verblijven. Hierover informeren wij u persoonlijk.

Moet ik ook asbesthoudende materialen verwijderen bij het vertrek uit mijn woning?

Verwijder nooit zelf asbest! Vermoedt u asbest? Neemt u dan altijd contact met ons op, dan komen we bij u langs. Vermoeden wij ook dat er sprake is van asbest? Dan schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf in. Zij stellen definitief vast of het om asbest gaat. Ook zorgen zij ervoor dat het asbest veilig wordt verwijderd.

Wat is een asbestinventarisatie?

Tijdens een asbestinventarisatie kijkt een deskundig bureau of er asbest aanwezig is, om wat voor soort asbest het gaat en waar asbest in het huis zit. Het verschilt per woning hoeveel tijd een inventarisatie kost. Hierover informeren wij u persoonlijk.

Ik heb een brief gekregen over asbest inventarisatie of sanering. Ik heb geen zin om daarvoor thuis te blijven.

U bent verplicht Omnia Wonen toegang te geven tot u woning. Dit staat omschreven in de algemene voorwaarden van uw huurovereenkomst.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Asbest is vaak gebruikt als bouwmateriaal in gebouwen en woningen om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. Vanaf 1994 is het niet meer toegestaan om asbesthoudende materialen te gebruiken in, aan of bij woningen. In het verleden zijn ook in onze woningen asbesthoudende materialen toegepast. 

Er bestaan twee soorten asbest:

Hechtgebonden asbest
Asbestmaterialen waarin de vezels stevig in het materiaal verankerd zitten, noemen we hechtgebonden. Voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn asbestcement golfplaten en asbestcement vlakke platen. Hechtgebonden asbest geeft geen directe gezondheidsrisico’s, zolang het onbeschadigd is.

Niet-hechtgebonden asbest
In niet-hechtgebonden asbest kunnen vezels gemakkelijk vrijkomen. Niet-hechtgebonden asbest komt voor  als spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies.

Ik heb een asbest signaleringskaart ontvangen, maar begrijp de inhoud van de kaart niet.

Onderaan deze pagina, bij meer informatie, vindt u een toelichting. Hier vindt u alle mogelijke asbesttoepassingen en kunt u verdere uitleg vinden over de asbesttoepassingen die specifiek voor u woning gelden.

Waarom ontvang ik een asbest signaleringskaart?

Omnia Wonen wil huurders die in een woning wonen waarin asbest aanwezig is informeren. Op de kaart staat waar de asbest zich in de woning bevindt. Deze asbest is niet schadelijk, zolang u er niet in zaagt, schuurt, boort of breekt. Meer over asbest leest u in de folder onderaan deze pagina.

Ik heb geen asbest signaleringskaart ontvangen, maar mijn buurman/buurvrouw wel. Waarom?

De woning van uw buurman/buurvrouw is onderzocht op asbest en die van u niet. Tijdens het onderzoek bij uw buren is er geen asbest in de woning aangetroffen. De woning van uw buren is representatief voor uw woning. Het is daarom zeer aannemelijk dat uw woning ook asbestvrij is. Om die reden heeft u geen signaleringskaart ontvangen.

Mag ik klussen op plekken waar asbest zit?

Nee, klus nooit op plekken waar asbest zit. Volg altijd deze vuistregels:

  • Vraag ons altijd eerst advies als u wilt klussen op een plek waar asbest zit. Ook als u twijfelt of het om asbest gaat;
  • Verwijder nooit zelf asbest, neem contact op als u asbest wilt verwijderen;
  • Bewerk asbest nooit, bijvoorbeeld door erin te zagen, te boren, te schuren of te breken.

15 meer vragen tonen