Bezwaar huurverhoging

Bent u het niet eens met de huurverhoging van uw sociale huurwoning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar indienen. Maakt u hiervoor gebruik van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Deze modelbrief vindt u op de website van Huurcommissie.

Stuurt u na het aanpassen van de modelbrief uw bezwaar aan ons op. Als de huurverhoging ingaat op 1 juli, is het van belang dat u vóór deze datum bezwaar maakt, dus voor 30 juni van dat jaar.

Veel gevraagd over Bezwaar huurverhoging

Wat gebeurt er als Omnia Wonen wel/niet akkoord gaat met mijn bezwaar tegen de huurverhoging?

Gaan wij akkoord met uw bezwaar? Dan passen we de huurverhoging aan. We sturen u een aangepast huurverhogingsvoorstel. Bent u het eens met het aangepaste voorstel, dan vragen we u het bezwaar schriftelijk in te trekken.

Gaan wij niet akkoord met uw bezwaar? Dan kunnen we de Huurcommissie vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit doen wij in overleg met u. De Huurcommissie vraagt € 25,- (prijspeil 2017) legeskosten voor de behandeling van het bezwaar. Degene die de Huurcommissie in het gelijk stelt, krijgt de legeskosten terug. 

Wilt u niet dat wij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie? Dan vragen we u het bezwaar in te trekken, anders moet u legeskosten betalen. Geeft u dit schriftelijk aan ons door. De huurverhoging blijft onveranderd.

Wat zijn redenen om bezwaar te maken tegen mijn huurverhoging?

Er is een aantal redenen waarom u bezwaar kunt maken op uw huurverhoging. We zetten ze voor u op een rijtje:

 • Uw huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk toegestaan.
 • De inkomensafhankelijke huurverhoging (boven de 4,1%) klopt niet, want:
  - de samenstelling van het huishouden (het aantal personen met een inkomen) op de inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet
  - het gezamenlijke inkomen (huishoudinkomen) op de inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet
  - het huishouden bestaat uit vier of meer personen
  - één of meer leden van het huishouden hebben de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
  - het huishoudinkomen over 2018 is veel lager dan het huishoudinkomen over 2017 en is in 2018 minder dan € 42.436
  - één of meer leden van het huishouden hebben een relevante indicatie of een Wmo-of Wvg-beschikking
 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling.
 • Dit is de tweede huurverhoging binnen 12 maanden. (Soms mag de verhuurder binnen 12 maanden de huurprijs twee keer verhogen. Kijk op www.huurcommissie.nl voor meer informatie.)
 • Het voorstel tot huurverhoging is te laat. (De verhuurder moet de huurverhoging ten minste twee maanden van tevoren voorstellen.)
 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

Bezwaar huurverhoging
Bent u het niet eens met de huurverhoging van uw sociale huurwoning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar indienen. Maakt u hiervoor gebruik van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Deze modelbrief vindt u op de website van de Huurcommissie.

Stuurt u na het aanpassen van de modelbrief uw bezwaar aan ons op. Als de huurverhoging ingaat op 1 juli, is het van belang dat het bezwaar uiterlijk 30 juni van dat jaar bij ons binnen is.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging als mijn huishoudinkomen in 2019 lager is dan in 2018?

Nee, dat kan pas als het huishoudinkomen over 2019 definitief vast staat. Een huurbezwaar heeft geen zin, omdat de Huurcommissie kijkt naar de inkomensverklaring van de Belastingdienst en niet naar uw loonstroken van 2019. Uw inkomensverklaring over 2019 is pas vanaf juni 2020 op te vragen.

Wanneer uw huishoudinkomen over 2019 minder is dan € 42.436 dan kunt u een verzoek tot huurverlaging doen. Het formulier hiervoor vindt u op de website van de Huurcommissie. Wij zullen u, naar aanleiding van uw verzoek, vragen om bewijsstukken aan te leveren. Het verzoek moet uiterlijk 30 juni 2019 bij ons binnen zijn, zodat we een eventuele huurverlaging vanaf 1 juli 2019 kunnen doorvoeren. Ontvangen wij uw verzoek tot huurverlaging na 1 juli, dan gaat een eventuele huurverlaging 2 volledige maanden na ontvangst in.

Ook kunt u op basis van een geschat inkomen 2019 (laten) uitrekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Voor een proefberekening of het aanvragen van huurtoeslag kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het (geschatte) inkomen en vermogen van u en uw huisgenoten en van de hoogte van de huurprijs. Bij een huur hoger dan € 720,42  heeft u geen recht op huurtoeslag. Is uw (geschatte) inkomen onder de inkomensgrens van de huurtoeslag gedaald en uw huur is vanaf 1 juli 2019 hoger dan € 720,42? Neem dan even contact met ons op via info@omniawonen.nl. Wij bekijken dan of we tot een passende oplossing kunnen komen. Had u voor de huurverhoging overigens al recht op huurtoeslag dan behoudt u dit recht, ook als de huurprijs boven de € 720,42  is uitgekomen.

Ik heb een bezwaar huurverhoging ingediend. Moet ik al wel de nieuwe huur betalen?

Heeft u uw huurbezwaar voor 1 juli ingediend? Geeft u dan bij ons aan dat u de huurverhoging niet wilt betalen tot de uitspraak van de Huurcommissie. Houdt u er rekening mee dat het indienen van een verzoek tot uitspraak bij de Huurcommissie € 25,- leges kost. Deze kosten krijgt u terug als de Huurcommissie u gelijk geeft. Krijgt u geen gelijk, dan brengen wij de nog niet betaalde huurverhoging alsnog bij u in rekening. 

Waarom moet ik meer huur betalen, terwijl ik klachten heb over het onderhoud van mijn woning?

Onderhoudsgebreken of technische klachten zijn geen geldige reden om uw huurverhoging niet te betalen. U kunt technische klacht(en) middels een reparatieverzoek aan ons doorgeven. Is er in uw ogen sprake van ernstige onderhoudsgebreken? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege deze onderhoudsgebreken. Van deze procedure kunt u het hele jaar gebruik maken.

Mijn inkomen is gedaald. Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Heeft u minder inkomen dan voorheen? Dan heeft u misschien recht op huurverlaging. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie en onderaan deze pagina. 

3 meer vragen tonen