Compliment, klacht of suggestie

Heeft u een klacht?
U hebt recht op een goede woning, vakkundige uitvoering van onderhoudsklachten en optimale service en informatie. Hoe goed onze medewerkers het ook willen doen, het kan altijd voorkomen dat u niet tevreden bent. Over de woning, de woonomgeving, het onderhoud, de wijze waarop Omnia Wonen heeft gehandeld of de manier waarop u door één van onze medewerkers behandeld bent. Laat het ons weten als u niet tevreden bent.

Wat gebeurt er als u uw klacht meldt?
U ontvangt direct een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Binnen drie weken ontvangt u onze reactie. Twee weken nadat u onze reactie heeft ontvangen, nemen wij contact met u op om te vragen of uw klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan zal een onafhankelijke klachtencordinator uw klacht nogmaals beoordelen en u daarop een reactie geven. Bent u het - na deze tweede afhandeling - nog niet eens met de afhandeling? Dan verwijzen wij u door naar de klachtenadviescommissie.

Overlast
Als uw buren of naaste bewoners voor overlast zorgen dan kunt u hulp inschakelen. Afhankelijk van het soort overlast kunt u terecht bij Omnia Wonen of bij buurtbemiddeling.

Technische klachten
Wij spreken liever over reparatieverzoeken, want daar gaat het in feite om. Meld uw reparatieverzoek via Mijn Omnia Wonen. Voor spoedeisende reparatieverzoeken kunt u ons buiten kantooruren en in het weekend bellen.

Als u een compliment heeft - of een suggestie - dan vinden we dat natuurlijk ook fijn om te horen.

Veel gevraagd over Compliment, klacht of suggestie

Waar meld ik mijn klacht na oplevering van de renovatie?

U kunt uw klacht bij ons indienen. Wij gaan uw klacht vervolgens onderzoeken bij de aannemer die bij u de renovatie uitvoerde.

Ik had een afspraak, maar er kwam niemand, wat nu?

Dat is vervelend. Neemt u contact met ons op. Dan zorgen wij dat degene met wie u een afspraak had zo spoedig mogelijk contact met u opneemt. Heeft u zelf het telefoonnummer van de persoon met wie u een afspraak had? Dan kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen.

Waar meld ik mijn klacht over een monteur/aannemer?

Meld uw klacht eerst bij de betreffende aannemer/monteur. Wij willen graag de aannemer/monteur de mogelijkheid geven zelf de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit? Dient u dan een klacht bij Omnia Wonen in.

Waar meld ik mijn klacht over de dienstverlening?

U kunt uw klacht telefonisch of online aan ons melden. Bent u huurder, meldt uw klacht dan via Mijn Omnia Wonen

Soms kunnen wij uw klacht meteen oplossen. Soms is het nodig eerst contact te zoeken met het team of de collega waar u een klacht over heeft. Wij geven u binnen drie weken een reactie op uw klacht. 

Ik ben niet tevreden over de reactie op mijn klacht door Omnia Wonen. Waar kan ik terecht voor onafhankelijk advies?

Na het behandelen van uw klacht, nemen wij binnen twee weken contact met u op om te vragen of u tevreden bent over de afhandeling hiervan. Als u niet tevreden bent, zal onze medewerker uw klacht doorsturen aan de onafhankelijke klachtencoordinator. 

Komt u er daarna ook samen niet uit? Dan kunt u afhankelijk van uw klacht terecht bij de Klachtenadviescommissie of Huurcommissie. Zij onderzoeken meldingen van geschillen tussen de huurder en Omnia Wonen. Zij brengen daarover een onafhankelijk advies uit. 

Klachtenadviescommissie
U kunt uw klacht binnen 60 dagen na ontvangst van ons besluit voorleggen aan de Klachtenadviescommissie. Let op! De Klachtenadviescommissie behandelt niet alle klachten. Onderstaande klachten neemt zij niet in behandeling:

  • Een klacht die betrekking heeft op de huurprijs, onderhoud en servicekosten. Daarvoor kunt u alleen terecht bij de Huurcommissie; 
  • Een klacht die in behandeling is bij de rechter of waarover een rechter al een uitspraak heeft gedaan; 
  • Een klacht over het algemeen beleid van Omnia Wonen.

Adres Klachtenadviescommissie
T.a.v. Het secretariaat
Postbus 418 3840 AK Harderwijk

Huurcommissie
De Huurcommissie behandelt klachten over de huurprijs, servicekosten en onderhoud van uw woning. 

Adres Huurcommissie
Postbus 16495 2500 BL Den Haag


Hoe snel doet de Klachtenadviescommissie uitspraak?

Wanneer u een klacht indient bij de Klachtenadviescommissie, neemt de commissie een aantal stappen:

  • Binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht van de Klachtenadviescommissie. Zij laat u weten of zij uw klacht wel of niet in behandeling neemt.
  • Neemt de commissie uw klacht in behandeling? Dan ontvangt u binnen een maand een uitnodiging voor een hoorzitting. 
  • Binnen drie weken na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan onze directeur-bestuurder en aan u. Dit advies is in principe bindend. Alleen bij zwaarwegende redenen kan de corporatie een ander besluit nemen. 
  • U hoort binnen drie weken na ontvangst van het advies van de Klachtenadviescommissie het definitieve besluit van Omnia Wonen.

3 meer vragen tonen