Huur opzeggen

Wilt u uw huur opzeggen? Doet u dit dan minimaal één maand voor de dag dat u de huur wilt beëindigen. U kunt de huur iedere dag van de maand opzeggen. Als u maar rekening houdt met een maand opzegtermijn. De einddatum van de huurperiode kan niet in het weekend of op een feestdag vallen. Wij doen ons best binnen 2 werkdagen contact met u op te nemen om een opzeggingsbezoek in te plannen. Hiervan ontvangt u een bevestiging inclusief de folder en het overnameformulier. In de folder vind u oa. meer informatie waaraan uw woning aan moet voldoen bij het verlaten ervan.

Opzeggen kan via Mijn Omnia Wonen (of met het formulier huur opzeggen).

Let op! Wilt u de huur eenzijdig opzeggen omdat één van de huurders door bijvoorbeeld scheiding vertrekt?  Maak dan gebruik van het juiste formulier.

Veel gevraagd over Huur opzeggen

De overname van mijn spullen was geregeld. Nu accepteert de nieuwe huurder de woning toch niet, wat nu?

Wij doen ons best om zo snel mogelijk een nieuwe huurder te vinden. Indien er op het moment van de eindinspectie geen kandidaat huurder bekend is, bespreken we of overnames achter mogen blijven totdat een nieuwe huurder gevonden is. Dit kan betekenen, dat als de nieuwe huurder de overnames niet wil, deze alsnog door u verwijderd moeten worden.

Er staat een bedrag op de eindafrekening voor iets dat niet in het opzeggingsbezoek-rapport staat. Hoe kan dat?

U had tot de einddatum van de huur de gelegenheid om gebreken die voor uw rekening komen in goede staat te brengen. Hieronder vallen ook gebreken die tijdens het opzeggingsbezoek niet zichtbaar waren, of welke zijn ontstaan in de periode tussen het opzeggingsbezoek en het inleveren van de sleutels.

Met het ondertekenen van het opzeggingsbezoek-rapport, bent u akkoord gegaan met de herstelkosten en de betaling van de eindafrekening.

Hoe bied ik een zelf aangebrachte verandering ter overname aan?

Gaat u verhuizen? Dan kunt u uw zelf aangebrachte verandering ter overname aanbieden aan een volgende huurder. Uw verandering moet wel zijn goedgekeurd door Omnia Wonen, voor eventuele overname door een volgende huurder. Hierover ontvangt u tijdens het opzeggingsbezoek meer informatie. Keurt de medewerker van Omnia Wonen uw zelf aangebrachte verandering niet goed? Dan vragen wij u deze te verwijderen voordat u verhuist.


Ik ga binnenkort verhuizen / ik ben net verhuisd. Wanneer krijg ik mijn afrekening servicekosten?

U krijgt uw afrekening binnen zes maanden na afloop van het servicekostenjaar.

Ik ga de huur opzeggen en ik ken iemand die de huur wil overnemen. Is dat mogelijk?

Nee, helaas kunnen wij uw woning niet aan een bekende toewijzen. De woning wordt geadverteerd voor nieuwe verhuur. Daar kan uw kennis dan ook op reageren. Hij of zij heeft dan wel een inschrijving als woningzoekende nodig.

Ik ga verhuizen, moet ik zelf aangebrachte veranderingen ongedaan maken?

Dat is afhankelijk van een aantal zaken. Het is belangrijk dat de aanpassing in goede technische staat is. En dat u deze volgens de kwaliteitseisen en afspraken heeft aangebracht. Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen aan te tonen dat de constructie goed en veilig is. 

Overleg altijd met Omnia Wonen om zeker te weten of uw verandering mag achterblijven. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Ik heb mijn huur opgezegd. Wanneer lever ik mijn sleutels in?

U levert de sleutels in op de laatste contractdag. Tijdens het opzeggingsbezoek wordt met u besproken hoe en waar de sleutels kunnen worden ingeleverd.

Ik wil de huur opzeggen van mijn nog te bouwen nieuwbouwwoning? Kan dat?

Dat kan, wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk. Wel brengen wij één maand huur extra bij u in rekening. Heeft u meerwerk uitgezocht? Dan brengen wij ook de kosten hiervoor bij u in rekening.

Kan ik de datum van mijn huuropzegging verschuiven?

Indien mogelijk kunt u de datum van uw huuropzegging verschuiven in overleg met de woonadviseur. Houd rekening met de opzegtermijn van één maand.

Kan ik eenzijdig mijn huur opzeggen na het verbreken van mijn relatie?

Als u na het verbreken van de relatie uw gedeelte van de huurovereenkomst wilt beëindigen, dan kunt u dit schriftelijk doen. Houd rekening met een maand opzegtermijn. U vult samen het formulier opzeggen contractueel medehuurder in. Tot de einddatum bent u samen verantwoordelijk voor alle verplichtingen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.Kan ik mijn huuropzegging ongedaan maken?

Dat verschilt per situatie. U kunt mogelijk uw huuropzegging schriftelijk intrekken. De mogelijkheden voor het intrekken van de huuropzegging  zijn afhankelijk van de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd om uw woning opnieuw te verhuren. Als de huuropzegging ingetrokken kan worden brengen wij kosten bij u in rekening. Deze bedragen € 100,-.

Kan ik roerende zaken ter overname aanbieden?

Met roerende zaken bedoelen we alle "losse zaken", zoals tapijt, gordijnrails en gordijnen. Als de nieuwe huurder dat soort zaken van u wil overnemen, dan is dat mogelijk. Maar u kunt hem of haar daar natuurlijk nooit toe verplichten. Tijdens de woningbezichtiging vult u samen met de nieuwe huurder het overnameformulier in. U stuurt een kopie van het formulier naar Omnia Wonen, zodat wij weten welke roerende zaken er achterblijven in de woning. De roerende zaken die de nieuwe huurder niet wil overnemen, verwijdert u. Houdt u er rekening mee dat de overname van roerende zaken altijd een afspraak is tussen u en de nieuwe huurder. Omnia Wonen is hierin geen partij.

Krijg ik een vergoeding voor mijn zelf aangebrachte verandering bij einde huur?

Voor door u aangebrachte verandering die zorgen voor een betere verhuurbaarheid of waardevermeerdering van de woning kunt u een vergoeding krijgen. Denkt u bijvoorbeeld aan een dakkapel, garage, centrale verwarming of dubbelglas. 

We hanteren daarbij een aantal voorwaarden:

  • Wij gaven u toestemming voor de aangebrachte verandering;
  • De zelf aangebrachte verandering is in goede staat;
  • Originele bonnen en facturen of een kopie daarvan zijn in ons bezit.

De vergoeding wordt berekend over de oorspronkelijke materiaalkosten. Hoe ouder de voorziening, hoe lager de kosten. Wij geven geen vergoeding voor comfortverhogende voorzieningen zoals een luxe keuken, badkamer, of toilet.

Kan de naam van mijn ex-partner van de huurovereenkomst af?

Was u getrouwd/geregistreerd partner? Dan kunnen wij de naam van uw ex-partner niet van het contract halen. Uw partner kan alleen zelf zijn/haar deel van de huurovereenkomst opzeggen. Gebruikt u hiervoor het formulier opzeggen contractueel medehuurder. Dit formulier ondertekent u beiden.

Ging u uit elkaar al dan niet met een samenlevingscontract? 
Alleen als u beiden op het contract staat kunt u de naam van uw ex-partner van het contract laten halen. Gebruikt u hiervoor ook het formulier opzeggen contractueel medehuurder. Graag ontvangen we dit ingevulde formulier retour, ondertekent door u beiden.

In alle situaties is een maand opzegtermijn van toepassing. Als u dat wenst doen wij een tussenopname.

Moet ik ook asbesthoudende materialen verwijderen bij het vertrek uit mijn woning?

Verwijder nooit zelf asbest! Vermoedt u asbest? Neemt u dan altijd contact met ons op, dan komen we bij u langs. Vermoeden wij ook dat er sprake is van asbest? Dan schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf in. Zij stellen definitief vast of het om asbest gaat. Ook zorgen zij ervoor dat het asbest veilig wordt verwijderd.

Waarom komt Omnia Wonen bij een huuropzegging langs voor een opzeggingsbezoek?

Het opnamebezoek is bedoeld om na te gaan of er schade aan de woning is en of er veranderingen in de woning moeten worden hersteld. Wij stellen u vroegtijdig op de hoogte, zodat u in de gelegenheid bent dit zelf te doen

Wanneer / hoe zeg ik de huur op?

U kunt de huur schriftelijk opzeggen of via Mijn Omnia Wonen. U kunt de huur op iedere dag van de maand opzeggen, als u maar rekening houdt met minimaal een maand opzegtermijn. Het mag natuurlijk ook eerder. Hoe eerder u doorgeeft dat u gaat verhuizen, hoe meer tijd u heeft om afspraken te maken met de nieuwe huurder over overname van spullen zoals vloerbedekking en gordijnen. 

Wat betekent huuropzegging voor mijn onderhuur?

Als de huurder de huur beëindigd, moet u als onderhuurder ook de woning verlaten. De eerste negen maanden kan de huurder de onderhuur schriftelijk opzeggen zonder reden. Na negen maanden kunt u zich beroepen op huurbescherming. De opzegtermijn is minimaal drie maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de onderhuurder ononderbroken heeft gehuurd. Dit met een maximum van zes maanden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de onderhuurder.

De huurovereenkomst eindigt als u (de onderhuurder) (en eventuele medehuurders) binnen zes weken schriftelijk instemt met de huuropzegging. Doet u dat niet? Dan kan alleen de rechter de huurovereenkomst beëindigen.

Wat moet ik doen in geval van overlijden huurder/medehuurder en kan ik hier blijven wonen?

Blijft u in de woning wonen en bent u bij ons bekend als (mede)huurder? Dan passen wij de huurdergegevens in onze administratie aan. Is er geen hoofd-/medehuurder die in de woning blijft wonen? Dan vragen wij u de huur op te zeggen. U heeft een opzegtermijn van één maand. Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op af, u hoeft de huur dan ook niet meteen op te zeggen. U heeft wettelijk zes maanden de tijd om de woning in goede staat op te leveren.

Wat moet ik in de woning nog doen voor oplevering?

Afgezien van de roerende zaken die de nieuwe huurder van u overneemt, moeten de woning en berging bij het einde van de huurovereenkomst leeg en schoon worden opgeleverd. Ook het toilet, de douche/badkamer, keuken en zolder moeten netjes en schoon zijn. Zorg dat wand- en vloertegels, kranen, wastafel(s), fontein en toiletpot(ten) ontkalkt zijn. Heeft u een tuin? Dan laat u de tuin verzorgd achter en eventuele klimplanten heeft u van de gevel verwijderd. Vloerbedekking moet zijn verwijderd, inclusief (grote) lijmklodders en foamresten. De plafonds, wanden, deuren en binnenkozijnen verkeren in een goede staat. Stickers moeten zijn verwijderd en wandcontactdozen, schakelaars en huistelefoons zijn niet beschilderd. Hang- en sluitwerk zijn in goede staat en functioneren goed.

Wie geeft mijn meterstanden door voor gas, water en elektra?

U geeft zelf de meterstanden door van uw gas-, water- en elektraverbruik.

U geeft zelf de meterstanden door. Tenzij u woont in een flatwoning met één centrale warmtevoorziening (blokverwarming). U heeft dan grote ketels op het dak en verdeelmetertjes op de radiatoren of één centrale warmtemeter ('Gigajoule-meter'). De standen van deze meters hoeft u niet door te geven. Deze meters worden automatisch uitgelezen of opgenomen.

18 meer vragen tonen