Leefbaarheid

Wij vinden het belangrijk dat u fijn en veilig woont in uw buurt. Dat is voor ons leefbaarheid. We zijn hier samen verantwoordelijk voor. 

Veel gevraagd over Leefbaarheid

De woning naast mij staat al lange tijd leeg. Woont daar niemand meer?

Wat fijn dat u oplettend bent. Neemt u gerust contact met ons op. Wij kijken na of de huur is opgezegd. Eventueel gaan we even langs het adres.

Een buurtbewoner loopt verward rond. Wat kan ik doen?

Als u het niet vertrouwd is het verstandig contact op te nemen met de politie. 

Het openbaar groen wordt niet goed onderhouden, waar kan ik dit melden?

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw gemeente. Zij beheren de openbare ruimte en kennen de planning van het onderhoud.

Hoe richt ik een bewonerscommissie op?

Om een bewonerscommissie op te richten, neemt u een aantal stappen:

  • Zorg dat u minimaal twee andere bewoners van het complex enthousiasmeert om samen met u een bewonerscommissie op te zetten.
  • Kies één lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor onze woonadviseur.
  • Stuur als nieuwe bewonerscommissie een brief aan alle bewoners van Omnia Wonen in uw complex waarin u de oprichting van een bewonerscommissie meldt. Bied in deze brief ook aan dat de andere bewoners zich kunnen aanmelden.
  • Informeer ons over de nieuw opgerichte bewonerscommissie.

U kunt bij ons informatie opvragen die u helpt bij het oprichten van een bewonerscommissie.

Wie is verantwoordelijk voor sneeuwruimen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw. Het kan voorkomen dat er in uw complex een huismeester aanwezig is. Als de huismeester aanwezig is als het gesneeuwd heeft, en hij heeft er tijd voor, dan zal hij helpen met het sneeuwruimen. In sommige complexen zijn er bewoners die deze taak op zich hebben genomen.

Kan ik in mijn achterpad een extra lamp geplaatst krijgen?

Neemt u contact met ons op. We zoeken uit of dit mogelijk is en wat de eventuele kosten zijn.

Stelt Omnia Wonen geld beschikbaar voor een buurtbarbecue of buurtactiviteit?

Nee, dat doen we niet. Soms is er vanuit een bewonerscommissie geld beschikbaar voor een barbecue of andere buurtactiviteit. 

Van wie is de container bij mijn woning?

De container is van de gemeente, net als de ondergrondse containers. Voor vragen kunt u terecht bij uw gemeente.

Waar vraag ik een (extra) afvalcontainer of een afvalpasje aan?

Informeert u bij uw gemeente. Zij kunnen u meer over de mogelijkheden vertellen. 

Wat doet een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving en overlegt met een woonadviseur van Omnia Wonen over de toekomst van een complex. Daarnaast onderneemt een bewonerscommissie activiteiten om een complex leefbaar te houden.

De bewonerscommissie behartigt de algemene belangen van alle huurders in een complex.
Zij zijn er dus niet om individuele problemen aan te pakken. Daarvoor kan iedereen zelf contact opnemen met een van onze woonadviseurs.

Wie is de wijkagent?

De wijkagent vindt u op de website van de politie. De link vindt u ook onderaan deze pagina.

Wie onderhoudt de schuttingen?

Het onderhoud en herplaatsen van schuttingen is uw eigen verantwoordelijkheid. Doe u dit altijd in overleg met uw buren omdat u beide eigenaar bent van de schutting als deze op de erfgrens staat.

Wie van Omnia Wonen woont de vergaderingen bij van de bewonerscommissie?

Het eerste aanspreekpunt voor bewonerscommissies is de woonadviseur. De woonadviseur woont daarom de vergaderingen van de bewonerscommissie bij.

10 meer vragen tonen