Renoveren

Onder renovatie verstaan wij het uitvoeren van werkzaamheden aan uw woning door een aanemer. Maar ook de bouwbegeleiding en directievoering door de aannemer en de kwaliteitscontroles door een van onze medewerkers. Het opleveren en evalueren van de werkzaamheden door de aannemer met u is ook onderdeel van de renovatie. Afhankelijk van de renovatie voeren wij soms ook een huurverhoging door.

Veel gevraagd over Renoveren

Wanneer vervangt Omnia Wonen mijn dak?

Wij vervangen een dak als uit onze inspecties blijkt dat een dak aan vervanging toe is.

Platte daken
Deze inspecties doen wij jaarlijks bij daken die ouder zijn dan tien jaar. Blijkt uit de inspectie dat uw dak vervangen moet worden? Dan hoort u dat een jaar voorafgaand aan de vervanging.

Schuine daken
Deze inspecties vinden plaats op basis van inspectie. Blijkt uit de inspectie dat uw dak aan vervanging toe is? Dan hoort u dat een jaar voorafgaand aan de vervanging.

Ik heb me aangemeld voor het renovatieproject, wanneer hoor ik meer?

De aannemer of medewerker van Omnia Wonen neemt vanzelf contact met u op. Duurt u dit te lang? Dan kunt u zelf contact opnemen met de contactpersoon die in de brief over het renovatieproject staat.

De renovatie veroorzaakt veel overlast. Wat kan ik doen?

Neemt u contact op met de uitvoerder van het werk (aannemer), hij is uw aanspreekpunt. De contactgegevens vindt u in de brief over de renovatie-werkzaamheden. De uitvoerder zoekt met u naar een passende oplossing. 

De renovatie is verplaatst naar een datum die mij niet uitkomt. Wat moet ik doen?

Wij proberen de werkzaamheden altijd met u af te stemmen. Past het toch niet? Neemt u dan contact op met de uitvoerder. De gegevens vindt u in de brief over de renovatie. De uitvoerder zoekt samen met u naar een passende oplossing. 

Het renovatiewerk wordt niet goed uitgevoerd, wat nu?

Neemt u contact op met de uitvoerder van het werk, hij is uw contactpersoon. De contactgegevens vindt u in de brief over de werkzaamheden. De uitvoerder neemt met u door wat is misgegaan en hoe hij dit kan oplossen.

Hebben huurders inspraak in renovatie-/ onderhoudsplannen?

Ja, wij geven huurders voor de start van een renovatie inspraak. Afhankelijk van de omvang van het project, organiseren wij informatieavonden of stellen we een bewoners advies groep samen. Wij informeren u hierover in een brief. 

Ook persoonlijke omstandigheden waar wij rekening mee moeten houden, kunt u bij ons melden. Dit kan via de contactpersoon uit de brief, tijdens de bewonersavonden of via de bewoners advies groep.

Eerder zagen wij af van onderhoudswerkzaamheden. Kunnen wij er nu alsnog gebruik van maken?

Dit hangt af van het type renovatie dat wij u aanboden.

Planmatig onderhoud en planmatige renovatie: het woord zegt al, dit werk doen wij alleen volgens plan. Onder planmatig verstaan we grootschalig projecten waarbij wij meerdere woningen tegelijk aanpakken. Hierbij moet u denken aan dakvervangingen, nieuwe ramen en kozijnen, vloerisolaties etc. De eerstvolgende keer dat een grote renovatie aan uw woning gepland staat, kunnen wij eerder geplande werkzaamheden alsnog meenemen.

Binnenrenovatie voor een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet: Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een individuele binnenrenovatie aan te vragen. Mocht u op de wachtlijst willen, dan kunt u dat middels het contactformulier aan ons laten weten. 

Hoe worden mijn maatwerkafspraken bij renovatie vastgelegd?

De afspraken die wij met u maken, leggen wij vast op de 'meterkastlijst'. Deze lijst bespreekt de uivoerder voor de start van het werk nogmaals met u. U kunt zelf aan de hand van de lijst ook bijhouden of de uitvoerder alles volgens afspraak doet.

Moet ik voor de renovatie zaken verwijderen/opruimen?

Afhankelijk van de werkzaamheden is het handig dat u zaken tijdelijk opruimt of verwijdert. Doet u dit niet, dan kan de aannemer zijn werk niet goed doen. De aannemer laat op tijd aan u weten wat hij van u verwacht. Bent u zelf niet in de mogelijkheid om zaken op te ruimen? De aannemer helpt u graag. Neem hiervoor contact op met de aannemer.

Ik wil mijn keus voor renovatie aanpassen. Kan dat?

Dat hangt van een aantal zaken af. Misschien is het materiaal al besteld of heeft de wijziging gevolgen voor de planning. Neemt u daarom altijd contact op met de aannemer om uw nieuwe wensen te bespreken. Hij kan u vertellen wat er nog kan en wat niet. Het telefoonnummer van de aannemer vindt u in de brief over de renovatie. 

Ik ben te laat met het doorgeven van mijn keuzes voor renovatie, wat kan ik doen?

Neemt u contact met ons op over uw wensen. Wij informeren dan voor u wat er nog mogelijk is.

Mijn partner is ziek en kan de woning niet uit tijdens de renovatie, wat nu?

Neemt u contact op met de uitvoerder, hij is uw contactpersoon. De contactgegevens vindt u in de brief die u ontving over de renovatie. Samen met u zoekt hij naar een passende oplossing.

Mijn woning is al eerder gecontroleerd op asbest, waarom nu weer?

Het opnieuw controleren kan twee redenen hebben.

  • Wanneer wij werkzaamheden in uw woning uitvoeren moet er een geldig controlerapport zijn. Dit rapport mag niet ouder zijn dan drie jaar.
  • Wij hebben in het verleden een bepaald gedeelte van uw woning of complex gecontroleerd. Voordat wij aan de slag gaan met werkzaamheden aan of om uw woning controleren wij andere delen van uw woning of het complex.

10 meer vragen tonen