Servicekosten

Als huurder van Omnia Wonen, betaalt u niet alleen huur, maar mogelijk ook servicekosten voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld gebruik van de lift, verlichting in de hal of het schoonmaken van uw complex. In uw huurcontract is vastgelegd welk bedrag u betaalt voor de servicekosten. Omdat de kosten niet voor ieder woongebouw hetzelfde zijn, kunnen de servicekosten per complex verschillen.


Veel gevraagd over Servicekosten

Wat is het verschil tussen verrekenbare en niet verrekenbare servicekosten?

Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals de glasverzekering en het Service Huurdersonderhoud:
• u betaalt een vast bedrag per maand;
• u krijgt geen jaarlijkse afrekening.

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen zoals gas, water of elektra voor algemene voorzieningen en diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de huismeester:
• u betaalt per maand een voorschot;
• jaarlijks verrekenen wij de door u betaalde voorschotten met de werkelijke kosten in de afrekening servicekosten.

Kan ik uitleg krijgen over de afrekening servicekosten?

Ja, dat kan als u de afrekening service- en/of verwarmingskosten met de bijbehorende toelichting niet voldoende vindt. Neemt u dan contact met ons op.

N.B. De afrekening service- en verwarmingskosten voldoet aan de eisen die de Huurcommissie hiervoor heeft opgesteld.

Ik krijg geld terug op mijn afrekening. Waarom gaat mijn voorschot dan toch omhoog?

De hoogte van het nieuwe voorschot baseren wij op de te verwachten kosten van het komende seizoen. Daardoor kan het zo zijn dat uw voorschot toch stijgt ondanks dat u over het afgelopen seizoen geld terugkreeg.

Hoe worden de kosten voor de complexbeheerder doorberekend aan de huurder?

Voor de doorberekening van de kosten gebruiken wij de norm van het servicekostenbeleid van de Huurcommissie:

  • Zeventig procent van de complexbeheerderkosten berekenen wij door aan de huurder. Wij brengen deze kosten in rekening via uw servicekosten.  
  • Dertig procent van de complexbeheerderkosten komt voor onze rekening.


Betaal ik mee aan de elektrische voorzieningen in de algemene ruimten?

De elektrische voorzieningen in de hal zijn voor algemeen gebruik. Ook u mag van deze voorzieningen gebruik maken. De kosten betaalt u samen en maken onderdeel uit van uw servicekosten.

Kan ik in aanmerking komen voor een scootmobielplek?

In veel gevallen is dit mogelijk. Neemt u daarvoor contact met ons op.

 

Hoe worden de servicekosten met mij afgerekend?

Servicekosten zijn extra kosten naast de kale huur. Het gaat meestal om kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals het schoonmaken van algemene ruimtes, verlichting, groenonderhoud en het energieverbruik van de lift. U betaalt de servicekosten per maand. Dat is een voorschot. Eén keer per jaar rekenen wij de servicekosten met u af. U ontvangt van ons een brief met daarbij de afrekening. In die brief leggen wij uit hoe de afrekening is opgebouwd en of er nog bijzonderheden zijn. Ook als wij het voorschot aanpassen leest u dat in die brief.

Ik zie in Mijn Omnia Wonen een bedrag aan servicekosten staan, maar ik heb (nog) geen afrekening ontvangen. Hoe kan dat?

Op het moment van afrekenen is het bedrag binnen Mijn Omnia Wonen gelijk zichtbaar. De afrekening zelf ontvangt u enkele dagen later per post.

Ik ga binnenkort verhuizen / ik ben net verhuisd. Wanneer krijg ik mijn afrekening servicekosten?

U krijgt uw afrekening binnen zes maanden na afloop van het servicekostenjaar.

Wie geeft mijn meterstanden door voor gas, water en elektra?

U geeft zelf de meterstanden door van uw gas-, water- en elektraverbruik.

U geeft zelf de meterstanden door. Tenzij u woont in een flatwoning met één centrale warmtevoorziening (blokverwarming). U heeft dan grote ketels op het dak en verdeelmetertjes op de radiatoren of één centrale warmtemeter ('Gigajoule-meter'). De standen van deze meters hoeft u niet door te geven. Deze meters worden automatisch uitgelezen of opgenomen.

Waarom is mijn voorschot aangepast?

Is het verschil tussen het voorschot dat u betaalt en de werkelijke kosten groot? Dan passen wij het voorschot aan. Wanneer dit voorschot ingaat en wat het nieuwe voorschotbedrag is, leest u in de begeleidende brief bij uw jaarlijkse afrekening.

Ik ben het niet eens met mijn afrekening. Hoe maak ik bezwaar?

Bent u het niet eens met uw afrekening? Neemt u dan contact met ons op. We kijken dan samen of we uw vragen kunnen beantwoorden en tot een oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. Betaal wel eerst de afrekening aan Omnia Wonen voordat u bezwaar maakt bij de Huurcommissie.

De Huurcommissie is onafhankelijk en haar uitspraak is bindend. U kunt bezwaar aantekenen bij de Huurcommissie binnen 24 maanden na afloop van de ontvangstdatum van uw afrekening. Als u door de uitspraak van de Huurcommissie minder of niet hoeft te betalen, dan betalen wij het bedrag aan u terug.

Om bezwaar te maken kunt u het bezwaarformulier gebruiken, dit kunt u downloaden op de website van de Huurcommissie.

9 meer vragen tonen