Vereniging van Eigenaren (VvE)

Woont u in een appartementencomplex met koop of koop en huur? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en installaties. Denkt u aan het schoonmaken van de hal, onderhoud aan het dak en reparatie van de lift. Iedere eigenaar wordt automatisch lid van deze VvE. In een woongebouw met koop en huur vertegenwoordigen wij de huurders binnen de VvE. 

In sommige gevallen is er ook een VvE bij grondgebonden woningen en/of parkeerplaatsen in een parkeergarage.

Veel gevraagd over Vereniging van Eigenaren (VvE)

Betrekt Omnia Wonen huurders in een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Wij proberen huurders ook zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken binnen een VvE. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met ons en vraag naar een medewerker van Bijzonder Bezit.

Hoe neemt de VvE besluiten?

Het bestuur van de VvE is verplicht één keer per jaar al haar leden bijeen te roepen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). In dit bestuur zitten bewoners (eigenaren) van uw woongebouw. De leden zijn alle eigenaren in het woongebouw. 

In deze vergadering maken de leden afspraken voor het nieuwe jaar. Denkt u aan de hoogte van de servicekosten/ledenbijdrage, de begroting en de uitvoering van onderhoud. Ook andere zaken die spelen kunnen de leden inbrengen tijdens de ALV.

Is er huur en koop in uw woongebouw? Dan is Omnia Wonen namens de huurders bij deze vergadering aanwezig. 

Het geld dat ik betaal aan de VvE, waar geeft de VvE dat aan uit?

U betaalt aan de VvE voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Een deel van dit geld reserveert de VvE voor grote onderhoudsprojecten zoals bijvoorbeeld schilderwerk of onderhoud aan het dak. Ook betaalt de VvE met uw bijdrage de maandelijkse kosten voor bijvoorbeeld het schoonhouden, verwarmen en verlichten van de gemeenschappelijke ruimten.

De hoogte van de VvE-bijdrage en de begroting stellen alle leden ieder jaar samen vast in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.