Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn. Deze ondersteuning is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geregeld. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Bij uw gemeente vraagt u de hulp aan.

Veel gevraagd over Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Kom ik in aanmerking voor een WMO / woningaanpassing?

Uw gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een WMO aanpassing. De gemeente is verantwoordelijk voor de regels, de financiering en de uitvoering van de WMO. Zij bepalen welke zorg zij aanbieden en aan wie. U kunt contact opnemen met uw gemeente voor meer informatie.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van WMO-aanpassingen?

De gemeente is verantwoordelijk voor voorzieningen binnen in uw woning. Algemene ruimtes onderhoudt Omnia Wonen.

Ik krijg binnenkort een scootmobiel, waar kan ik deze stallen?

Veel gemeenten vergoeden de aanleg van een stalling met oplaadpunt voor een scootmobiel in de WMO. Vergoedt uw gemeente de stalling met oplaadpunt niet? Dan kunt u, in overleg en indien mogelijk, met Omnia Wonen de stalling met een oplaadpunt bepalen. Afhankelijk van de situatie betaalt u zelf de aanleg van het oplaadpunt, de stroomkosten en de huur van de scootmobielplaats.

Kunnen WMO aanpassingen via een huurverhoging verrekend worden?

WMO aanpassingen in de woning verrrekenen wij niet in de huur. Voor aanpassingen die vanuit de WMO vergoed worden, betaalt u vaak een eigen bijdrage aan uw gemeente. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner.

Krijg ik bij vertrek uit de woning een vergoeding voor de WMO-aanpassing?

Nee, u krijgt geen vergoeding voor de WMO-aanpassing.

Hoe kom ik aan een verhoogd toilet?

U kunt zelf een verhoogde toilet plaatsen. Hier heeft u wel toestemming van Omnia Wonen voor nodig. Doet u hiervoor een aanvraag zelf klussen via Mijn Omnia Wonen.

3 meer vragen tonen