Gebiedsontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie Omnia Wonen ondertekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst. Met elkaar gaan de organisaties diverse locaties in hun werkgebied ontwikkelen tot woongebied. Met deze samenwerking spreken de organisaties het vertrouwen naar elkaar toe krachtig uit. Een eerste gezamenlijke inspanning vindt plaats voor de invulling van een locatie van BPD aan de Nijverheidsweg-Noord op de Kop van Isselt in Amersfoort, waar Omnia Wonen de beoogd afnemer is van de sociale huurwoningen.

Maatschappelijke meerwaarde
Directeur-bestuurder Monique Govers van Omnia Wonen over de reden van de samenwerking: “BPD heeft een grote ontwikkelkracht en bezit veel locaties. Omnia Wonen bezit die locaties als corporatie niet, maar heeft wel de ambitie en de afspraak met de diverse gemeenten om het woningaanbod te vergroten voor mensen die zijn aangewezen op de sociale huurwoningmarkt. Ook in Amersfoort heeft Omnia Wonen een stevige groeiambitie. Daar vinden BPD en Omnia Wonen elkaar en vullen we elkaar aan. Deze samenwerking vraagt enerzijds natuurlijk om heldere afspraken die aansluiten op de bedoeling van de betrokken organisaties. Maar alleen het vastleggen van die afspraken in overeenkomsten en contracten is geen garantie voor succes. Het gaat vooral om onderling vertrouwen. Daar is persoonlijk commitment en aandacht voor nodig. In het eerste gesprek met Frans Holleman, directeur van BPD, was dit precies wat mij raakte. We hadden direct een bevlogen discussie over de maatschappelijke meerwaarde die we als organisaties samen kunnen realiseren. Mooie gebieden met mooie woningen ontwikkelen waar mensen gelukkig kunnen worden.”

Gedeeld commitment
Regiodirecteur Frans Holleman van BPD: “BPD zet zich in voor integrale gebiedsontwikkeling door in een hele wijk of gebied een betere leefomgeving te realiseren. Dit kan alleen dan als je je langjarig en duurzaam aan elkaar verbindt om vanuit gedeeld commitment gezonde stedelijke gebieden te maken. De meerwaarde van Omnia Wonen is dat zij als woningcorporatie ruime kennis heeft van toekomstige bewoners en hoe de inrichting van het openbaar gebied optimaal tot zijn recht komt. Een woningcorporatie kan daarin alleen niet acteren; samen met BPD kan dat wel. In onze regio Noord, Oost en Midden-Nederland gaan wij meerdere strategische samenwerkingen aan omdat wij er in geloven dat er dan sneller en vooral betere nieuwe woongebieden tot stand kunnen komen.”

In het onderstaande filmpje lichten zij de samenwerking toe.

Terugdringen woningnood
Met deze samenwerking spelen Omnia Wonen en BPD in op de oproep van de gemeente Amersfoort om sociale huurwoningen te bouwen. De woningnood onder mensen die vanwege een beperkt inkomen of bijzondere woonvraag op zoek zijn naar een sociale huurwoning is namelijk hoog. In Amersfoort moet er soms negen jaar op een passende woning worden gewacht. Voor Omnia Wonen is de samenwerking tevens een manier om invulling te geven aan de prestatieafspraken met de gemeente.

Terug naar overzicht