Bij de brief voor de sociale huurwoningen zit een bijlage met uitleg over hoe de nieuwe huurprijs tot stand is gekomen. Vanwege de fusie van Vallei Wonen en Omnia Wonen per 1 januari 2020 wordt voor de huurwoningen in Woudenberg dezelfde methodiek als 2019 toegepast. Ook deze huurders ontvangen hierover op de eerder genoemde data nadere informatie.

Het is een bewuste keuze om de geplande huuraanpassing per 1 juli door te voeren en niet uit te stellen in verband met de Corona-crisis. We vinden het belangrijk dat mensen bij ons een woning huren die ze daadwerkelijk kunnen betalen en nemen hierin onze verantwoordelijkheid. De wettelijke regels, zo ook deze huurverhoging, bieden ons de mogelijkheid en flexibiliteit om huuraanpassingen steeds beter af te stemmen op de persoonlijke situatie van onze huurders. Zodat er maatwerk geleverd kan worden, bijvoorbeeld als huurders door een gewijzigde huishoudensamenstelling of inkomensdaling financiële problemen krijgen.

Dit betekent ook dat huurders die meer te besteden hebben een hogere huurverhoging krijgen. Bij huurders die te duur wonen ten opzichte van hun inkomen, hebben we de ambitie om meer maatwerk te bieden. Juist in deze tijd van grote onzekerheid over gezondheid, werk én inkomen is dat erg belangrijk. Ook kiest Omnia Wonen ervoor in 2020 bij huishoudens met lage inkomens geen maximale huurverhoging door te voeren; een besluit dat in overleg met de vertegenwoordigers van de huurders, de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW), is genomen. Voor huurwoningen in de vrije sector gelden andere regels.

Betaalbaar wonen realiseren voor huishoudens die aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt is het bestaansrecht van onze corporatie. En zal om deze reden altijd een leidraad zijn in ons denken en doen. We gebruiken de huurinkomsten om onze ambities te realiseren, zoals het energiezuiniger maken van de bestaande woningen en investeren in nieuwbouw. En daarvan profiteren de huurders uiteindelijk weer.

Heeft u een sociale huurwoning?

  • Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over de huuraanpassing.
  • Klik hier om te bepalen of u in aanmerking komt voor Huurbevriezing of Huurverlaging.
  • De Huurkrant 2020 is hier te vinden. Deze staat vol met praktische informatie over de huuraanpassing, het wel/niet krijgen van huurtoeslag en hoe huurders bezwaar kunnen maken.

Komt u er niet uit of heeft u door omstandigheden moeite om de huur te betalen? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we samen naar een oplossing! Ook kunt u op het klantportaal zelf een betalingsregeling treffen.

Bent u het niet eens met de huuraanpassing, dan kunt u uw bezwaar vóór 1 juli 2020 indienen bij info@omniawonen.nl met duidelijke vermelding van uw naam en adres.

Terug naar overzicht