Op maandag 5 juli 2021 organiseerde Omnia Wonen een coronaproof discussiemiddag voor woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten in de regio Amersfoort en Noord-Veluwe. Ook Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen was aanwezig. Aan de hand van de prikkelende vraag van RvC-voorzitter Albertine van Vliet – ‘Is er nog toekomst voor de corporatie?’ – lichtte Martin van Rijn, voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties, hun visie toe. Waarover vervolgens een levendige discussie plaatsvond.

Breder kijken
De aanwezigen waren het er over eens dat de grote volkshuisvestelijke opgave nu, maar zeker vanaf 2025 echt gaat knellen. “Als we met elkaar 100.000 woningen per jaar willen bouwen, moeten we over de hele linie kijken en samenwerken als gemeenten, corporaties en marktpartijen,” aldus Van Rijn. Naast de ‘vaste taken’ van corporaties wordt er meer en andere expertise gevraagd op thema’s als verduurzaming en leefbaarheid. Zo zullen er nieuwe combinaties van Wonen, Zorg & Welzijn ontstaan waarop corporaties moeten inspelen. En de prestatieafspraken op moeten aanpassen.

Dezelfde taal
Wonen en Zorg kunnen niet meer los van elkaar worden gezien, en daar is veel winst te boeken. Dit gaf oud directeur-bestuurder Monique Govers aan die in mei de overstap van Omnia Wonen naar zorgorganisatie Florence maakte. Er is volgens haar nog heel wat te doen om deze verbinding te leggen. De (financiële) processen in de zorg lopen bijvoorbeeld heel anders dan die van vastgoed. Zorg dat je elkaars taal spreekt was dan ook haar oproep.

Samen voor onze huurders
Antwoord op de eerder geponeerde vraag was een volmondig ja: woningcorporaties hebben bestaansrecht, er is een toekomst, maar de inhoud van het werk verandert. Ons doel blijf echter staan als een huis: het goed en betaalbaar wonen voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien! Dit is de tijd waarin we als corporaties met elkaar moeten laten zien wat we kunnen, wat we willen en waartoe we in staat zijn. De positieve boodschap waarmee de deelnemers naar huis gingen, was dat – ondanks de uitdagingen die op ons afkomen – er absoluut de intentie is om ons samen hard te maken voor de kwetsbare doelgroepen. Een mooie opbrengst van de middag.

Terug naar overzicht