Amersfoort – 20 februari 2023

Om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, biedt de gemeente Amersfoort samen met de woningcorporaties Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie, sinds 2021 diverse regelingen aan voor huurders en huiseigenaren. Met als doel inwoners van Amersfoort – indien nodig en gewenst – te laten doorstromen naar een woning die optimaal past bij hun wensen of situatie. Na een succesvolle pilotperiode van ruim een jaar, blijven deze regelingen ook in 2023 bestaan.

De ambitie was om in een jaar tijd 100 verhuizingen te realiseren én een verhuisketen op gang te brengen. Echter, tot 1 juni 2022 leverden de doorstroomregelingen maar liefst 155 verhuizingen op. Ver boven het beoogde resultaat.

Doorstromen: ook voor 55-
Voor de samenwerkende partijen was dit goede resultaat voldoende reden om ook in 2023 de regelingen aan te bieden. Dit jaar gebruikt Gemeente Amersfoort om de bekendheid van de diverse regelingen te vergroten. Ondanks dat voornamelijk ouderen gebruik maken van de doorstroomregelingen, geldt bijvoorbeeld de regeling Van Groot naar Beter ook voor jongere huurders in een sociale huurwoning.

‘Je merkt dat onze huurders het prettig vinden dat we ze persoonlijke aandacht geven’, aldus wooncoach Monique van de Walle. ‘Veel ouderen ervaren belemmeringen om hun verhuiswens om te zetten in een echte verhuizing. Ze zien vaak op tegen het vele regelwerk dat hiermee gepaard gaat en ontzorging is dan van groot belang. Zo kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden voor hen zijn.’

Wooncoach denkt mee
Inwoners van Amersfoort hoeven niet alles zelf uit te zoeken, als ze een verhuizing overwegen. Mensen wonen vaak al erg lang in de huidige woning en vinden het dan moeilijk zo’n  plek, vol met waardevolle herinneringen, te verlaten. Het is logisch dat zo’n emotionele beslissing een vlotte, praktische uitwerking van de verhuisplannen soms belemmert. Zowel huurders als bewoners van een koopwoning kunnen dan voor hulp en advies terecht bij een wooncoach. Op de website van Gemeente Amersfoort www.amersfoort.nl/doorstroming staan de diverse regelingen, mét contactgegevens van de verschillende wooncoaches. 

Eind 2023 volgt opnieuw een besluit over het voortzetten van de doorstroomregelingen. De deelnemende partijen hebben al aangegeven drie jaar samen verder te willen met de doorstroming.

Foto: Pexels cottonbro-studio-6158652

Terug naar overzicht