Nunspeet, 26 januari 2023

Donderdag 26 januari werden de eerste dakpannen geplaatst op de woningen die gebouwd worden op het voormalig terrein van de Kijktuinen aan de Kienschulpenweg in Nunspeet. Dit gebeurde door Peter Toonen (Omnia Wonen), Rino Veldhuis (Koopmans Bouwgroep) en wethouder Jaap Groothuis (gemeente Nunspeet). Vervolgens werd er geproost op dit heugelijke feit.

In samenwerking met de gemeente Nunspeet en Koopmans Bouwgroep laat Omnia Wonen 23 woningen bouwen voor de sociale verhuur. De verwachting is dat eind februari de verhuur van deze woningen start. Er worden negen rijwoningen en veertien rug-aan-rugwoningen gebouwd. Deze bestaan uit een woonkamer, een keuken en twee slaapkamers. De rug-aan-rugwoningen zijn voorzien van een zolderverdieping met een vaste trap en hebben een voortuin. De rijwoningen zijn voorzien van een vliering en hebben een voor- en achtertuin.  

Proef met doorstroming
Zoals Omnia Wonen al eerder deed in Nunspeet, heeft het de ambitie om een doorstromingsproef in te zetten bij de verdeling van de woningen Dit betekent dat de woningen met voorrang worden aangeboden aan woningzoekenden die een (grote) eengezinswoning in de sociale huur achterlaten. Deze werkwijze kan een succesvolle verhuisketen op gang brengen, zoals al in de praktijk is gebleken.

Peter Toonen, directeur bestuurder Omnia Wonen, licht het belang van de nieuwe woningen én de voorrangsregeling toe: “Net zoals in veel andere gemeenten zijn ook in Nunspeet meer sociale huurwoningen nodig. Wij zijn blij dat we met dit project 23 woningen kunnen toevoegen. We hebben er vertrouwen in dat de doorstromingsproef een succes wordt. En dat betekent dat we, naast de nieuwe bewoners die straks in deze nieuwe woningen gaan wonen, nog meer mensen blij kunnen maken met een nieuw (t)huis. Degenen die doorstromen laten immers een woning achter, waarin we gezinnen kunnen huisvesten. Zo verhuizen meer bewoners naar een voor hen passende woning.”

Wethouder Groothuis: “Ik ben blij met deze stap. Het gemeentebestuur zet zich in voor sociale woningbouw op door de gemeente uitgegeven gronden. Met deze 23 sociale huurwoningen kunnen we weer een aantal woningzoekenden helpen.”

Ook Koopmans Bouwgroep is positief gestemd. “We zijn blij bij te dragen aan het realiseren van de nieuwe woningen in Nunspeet. Het woningtekort is helaas nog altijd onderwerp van de dag. Dankzij de voorrangsregeling wordt de doorstroom van woningzoekenden bevorderd én hebben toekomstige bewoners en verhuizers straks een woning die volledig aansluit op hun gezinsomvang, woonsituatie en wensen. Een win-win, als je het ons vraagt. Dit geeft ons werk voldoening; hier doen we het voor“, aldus Tommy Zandbergen.

Michel Albracht van Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW); “Als vertegenwoordigers van de huurders kijken we erg uit naar het moment dat we de nieuwe huurders welkom kunnen heten op deze prachtige plek. Omdat we het belangrijk vinden dat we weten wat er leeft en speelt bij de huurders zijn we in Nunspeet op zoek naar nieuwe leden voor de SHOW. Op www.showhb.nl lees je hier meer over.”

Terug naar overzicht