Deze week valt er bij veel huurders een mailing op de mat waarin onze huurdersorganisatie de SHOW een oproep doet voor nieuwe ambassadeurs. Helaas is hierbij door Omnia Wonen een fout adressenbestand gebruikt en ontvangen sommige huurders de verkeerde informatie. Hierover zijn bij de huurdersorganisatie SHOW dan ook klachten en vragen binnengekomen.

Onze oprechte excuses aan de huurders die hiervan hinder ondervinden. We vinden het heel vervelend dat dit zo is gelopen en zullen een volgende keer nog scherper letten op een zorgvuldige verzending.
Klachten of opmerkingen kunt u mailen naar communicatie@omniawonen.nl

Terug naar overzicht