Op 25 september is het project ‘Vroegsignalering schulden’ gestart. Dit is een project vanuit de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Verschillende organisaties hebben een convenant ondertekend waarin ze afspreken om samen te werken als het gaat om betalingsachterstanden. Hiermee lopen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voor op de wettelijke verplichting, die geldt vanaf 1 januari 2021.

De gemeenten vinden het belangrijk om op tijd te signaleren of mensen problemen hebben en hulp aan te bieden. Praten over je geldzorgen is een eerste stap naar een oplossing. Want de ervaring is dat mensen die schulden hebben, gemiddeld vijf jaar wachten met het zoeken van hulp. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die vijf jaar, ruim tien keer zo hoog.

Centraal systeem
Al enkele jaren sturen energie- en waterleveranciers en zorgverzekeringen,  meldingen naar de gemeente als inwoners achterblijven met betalen van hun rekeningen. Tot nu toe werden die meldingen niet met elkaar gekoppeld. Dat gebeurt vanaf september 2020 wél. Daarvoor komt er een centraal systeem. Daarin worden betaalachterstanden gemeld en aan elkaar gekoppeld. De schulddienstverleners (Welzijn Ermelo in Ermelo, Stimenz en Zorgdat in Harderwijk en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland in Zeewolde) bekijken deze meldingen. Om welke mensen gaat het, hoe groot zijn de achterstanden en wat voor schulden zijn het? Daardoor ontstaat een beter beeld van de totale financiële problemen bij de betreffende inwoner.

Wat doet de hulpverlener binnen het project Vroegsignalering Schulden?
De hulpverlener zoekt actief contact met mensen die achter lopen bij onder andere het betalen van water, huur, zorgverzekering of gemeentelijke belastingen. Omdat in verband met corona persoonlijk bezoek nu niet kan, bellen of sturen zij een brief en bieden hulp aan. De klant is niet verplicht om mee te doen. Maar de ervaring is dat mensen opgelucht zijn als er hulp aangeboden wordt. Binnen vier weken maakt de hulpverlener samen met de klant een hulpplan. Daarin staat hoe de klant begeleid wordt. Ook verwijst de hulpverlener door naar de juiste instanties. Samen met de klant wordt bekeken wat het beste bij zijn of haar financiële problemen past.

Welke organisaties hebben het convenant ondertekend?
Omnia Wonen, Woonpalet, Centrale Zorgverzekeraars, Menzis Zorgverzekeraar, VGZ Zorgverzekeraar, Achmea Zorgverzekeringen, Vitens en Meerinzicht gemeentebelastingen (voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde). Uwoon doet mee vanaf 1 januari 2021. De energieleveranciers zijn bezig met het ondertekenen van een landelijk convenant. Daarna sluiten ze ook aan bij het project van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Terug naar overzicht