Nunspeet- oktober 2022

Dennis de Kleer, projectontwikkelaar bij Omnia Wonen, werkt mee aan het nieuwbouwproject de Kijktuinen in Nunspeet. Op de plek tussen het Veluwse bos en de Harderwijkerweg in Nunspeet worden 23 sociale huurwoningen gebouwd. De gemeente Nunspeet werkt al enige tijd aan de realisatie van woningbouw op de locatie van de voormalige Kijktuinen aan de rand van Nunspeet en binnenkort wordt gestart met de bouwwerkzaamheden. Het wordt een aantrekkelijk woongebied met zoveel mogelijk betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren. Vanuit de ambitie van Omnia Wonen om nieuwbouwwoningen in Nunspeet te realiseren, is dit een uitgelezen kans om sociale huurwoningen toe te voegen in deze mooie gemeente op de Veluwe.

Dennis: “Ik ben bij Omnia Wonen projectontwikkelaar en begeleid in mijn functie de nieuwbouwprojecten vaak vanaf het plan tot aan de realisatie van het project. De ene keer word ik heel vroeg betrokken bij een project, bijvoorbeeld vanaf het schetsontwerp. Een andere keer sluit ik aan als er in de voorbereiding al een en ander gedaan is. Ik ben aan de Kijktuinen verbonden tot en met de oplevering van de woningen aan de huurders.”

Proef met doorstroming

Zoals Omnia Wonen al eerder deed in Nunspeet, heeft de corporatie de ambitie om een doorstromingsproef in te zetten bij de verdeling van de woningen. Dit betekent dat de woningen met voorrang worden aangeboden aan woningzoekenden die een (grote) eengezinswoning in de sociale huur achterlaten. Deze werkwijze kan een succesvolle verhuisketen op gang brengen, zoals al in de praktijk is gebleken.

“Wat ik zo leuk vind aan mijn baan is dat ieder project weer anders is. Je werkt op verschillende plekken met verschillende samenwerkingspartners, maar uiteindelijk doen we het allemaal met hetzelfde doel: woningen bouwen voor mensen die aangewezen zijn op de sociale verhuur. Daarnaast vind ik de combinatie van binnen en buiten werken heel erg fijn, geen dag is hetzelfde en er is veel afwisseling. Collega’s  werken nauw samen waarbij iedereen zijn of haar eigen deskundigheid inbrengt.  Want we hebben elkaar nodig om uiteindelijk de woningen te kunnen verhuren. Het werk binnen een woningcorporatie is leerzaam, leuk en afwisselend. Bij Omnia Wonen werk je in een relatief kleine organisatie waar je makkelijk bij iedereen even binnenloopt. Het contact met collega’s is informeel en we bouwen echt met en op elkaar.  Zoals gezegd, we hebben namelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen”, aldus Dennis.

Dennis: ”Het allermooiste moment bij een nieuwbouwproject is het moment dat de huurders de sleutel van hun woning overhandigd krijgen. Het idee dat onze (nieuwe) huurders op deze plek nieuwe herinneringen gaan maken. Starters die soms een lange tijd hebben moeten wachten totdat ze op zichzelf kunnen gaan wonen. Of ouderen die naar een kleinere woning verhuizen  en hun oude vertrouwde plek hebben verlaten, maar in hun nieuwe huis en thuis  weer nieuwe ervaringen gaan opdoen. Allemaal mensen die je het geluk op deze nieuwe plek gunt. Dat is toch te gek als je daar aan mag meewerken?”

Start bouw en verhuur

De start van de bouw van de 23 eengezinswoningen, 9 grondgebonden rijwoningen en 14 rug-aan-rug woningen, vindt plaats in oktober 2022. De oplevering van de woningen is gepland rond de zomer van 2023. Aan het eind van 2022 start naar verwachting de verhuurprocedure op www.hurennoordveluwe.nl. Voor deze nieuwbouwwoningen geldt dat er gebruik gemaakt kan worden van de doorstroomregeling. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op de website van Omnia Wonen (www.omniawonen.nl).

Terug naar overzicht