Woningcorporaties mogen 1x per jaar de huren verhogen van de sociale huurwoningen die zij bezitten. Dit is wettelijk geregeld; de overheid bepaalt met hoeveel procent corporaties de huur maximaal mogen verhogen.

Dit betekent dat Omnia Wonen de huren per 1 juli verhoogt. Wij hebben hierover overleg gehad met de vertegenwoordigers van de huurders, de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW). Besloten is in 2022 de huren wel te verhogen, maar geen maximale huurverhoging door te voeren.

Vanaf 22 april ontvangen onze huurders een brief in de brievenbus of via de mail over wat de huuraanpassing voor elk van hen betekent. In de bijlage bij de brief wordt toegelicht hoe tarieven tot stand zijn gekomen, welke regels en welke uitzonderingen er gelden.

Ook in onze huurkrant vindt u meer informatie over de huurverhoging, het aanvragen van huurtoeslag en het bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Achtergrond huurverhoging
De huren die wij ontvangen zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee zorgen wij voor het onderhoud van de ruim 9.000 woningen die wij verhuren en voor buurten die leefbaar zijn. Ook vraagt de overheid ons om woningen te isoleren en aardgasvrij te maken. En om wijken te vernieuwen met woningen voor verschillende groepen mensen. Om deze reden is het nodig dat wij een huurverhoging doorvoeren.

Omnia Wonen vindt het hierbij belangrijk dat mensen een woning huren die ze kunnen betalen en die past bij hun inkomen. Dit geldt voor huurders met lage inkomens, maar ook voor huurders met hoge inkomens. We zijn van mening dat huurders die meer te besteden hebben, een huur mogen betalen die in de vrije markt gevraagd wordt. Vanuit deze argumenten komen we tot een individuele, inkomensafhankelijke huurverhoging die in de brief die huurders vanaf 22 april ontvangen, staat aangegeven.

Wij begrijpen dat sommige mensen vragen hebben ten aanzien van het toepassen van de huurverhoging in deze moeilijke (economische) tijd. Wij willen daarom benadrukken dat wij geen commerciële organisatie zijn. Door onze inkomsten kunnen wij blijven(d) investeren in het vergroten van ons woningaanbod, de kwaliteit van de woningen en in onze dienstverlening. Daar profiteren de huidige huurders en de toekomstige huurders van. Vanzelfsprekend kijken wij altijd samen met huurders naar maatwerk wanneer er problemen zijn.

Meer informatie over de wettelijke huurverhoging vindt u op de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/huursom-stijging-woningcorporaties

Bezwaar huurverhoging
De termijn om bezwaar in te dienen tegen de huurverhoging is inmiddels verstreken. De einddatum om dit te doen was 30 juni 2022.

Maatwerk aanvragen
Ook de termijn om maatwerk aan te vragen vanwege de huuraanpassing is inmiddels verstreken. Lukt het u niet om de huur (volledig) te betalen? Neem dan contact met ons op.

Foto door Kindel Media via Pexels

Terug naar overzicht