Harderwijk – 18 april 2023

Woningcorporaties mogen 1x per jaar de huren verhogen van de sociale huurwoningen die zij bezitten. Dit is wettelijk geregeld; de overheid bepaalt met hoeveel procent corporaties de huur maximaal mogen verhogen.

In 2023 geldt daarnaast de wet Huurverlaging voor huurders met een lager inkomen die op 1 maart 2023 een zelfstandige sociale woning van de woningcorporatie huren.

Dit betekent dat Omnia Wonen de huren per 1 juli 2023 zowel verhoogt als verlaagt. Het inkomen van huurders bepaalt of er sprake is van een verhoging of een verlaging.

Geen maximale huurverhoging
Er is overleg gevoerd over de huuraanpassing met de vertegenwoordigers van de huurders, de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW). Besloten is in 2023 de huren wel te verhogen, maar geen maximale huurverhoging door te voeren.
Daarnaast krijgt een groot aantal huurders dit jaar een huurverlaging.

Tussen 18 april en 10 mei ontvangen de huurders van Omnia Wonen een brief over wat de huuraanpassing voor elk van hen betekent. Dit kan dus een huurverhoging of een huurverlaging zijn. In de brief wordt toegelicht hoe de nieuwe tarieven tot stand zijn gekomen, welke regels en welke uitzonderingen er gelden.

Bezwaar huurverhoging
Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Dan kunt u dit uiterlijk 30 juni 2023 schriftelijk bij ons melden. U kunt digitaal bezwaar maken via dit formulier of u kunt het formulier bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie gebruiken.

Huurverlaging aanvragen
Heeft u een brief over huurverhoging ontvangen, dan komt u volgens onze informatie niet in aanmerking voor huurverlaging. Denkt u dat u wél recht heeft op huurverlaging? Dan kunt u via dit formulier huurverlaging aanvragen.

Problemen met het betalen van de huur en/of andere rekeningen?
Huurders die moeite hebben om de (verhoogde) huur te betalen, kunnen contact met ons opnemen. We denken graag mee in oplossingen. Bel ons op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer 0341 – 27 87 77.

Waarom een huuraanpassing?
De huren die wij ontvangen zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee zorgen wij voor het onderhoud van de ruim 9.000 woningen die wij verhuren en voor buurten die leefbaar zijn. Ook vraagt de overheid ons om woningen te isoleren en aardgasvrij te maken. En om wijken te vernieuwen met woningen voor verschillende groepen mensen. Om deze reden is het nodig dat wij een huurverhoging doorvoeren. Voor huurders met de laagste inkomens wordt er dit jaar tevens een huurverlaging doorgevoerd.

Omnia Wonen vindt het belangrijk dat mensen een woning huren die ze kunnen betalen en die past bij hun inkomen. Dit geldt voor huurders met lage inkomens, maar ook voor huurders met hoge inkomens. We zijn van mening dat huurders die meer te besteden hebben, een huur mogen betalen die in de vrije markt gevraagd wordt. Vanuit deze argumenten komen we tot een individuele, inkomensafhankelijke huuraanpassing die in de brief die huurders vanaf 18 april ontvangen, staat aangegeven.

Meer informatie over de wettelijke huurverhoging vindt u op de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/huursom-stijging-woningcorporaties

Foto door Kindel Media via Pexels

Terug naar overzicht