Voor 1 april
Voor sociale huurwoningen met een netto huurprijs boven € 633,25 checkt Omnia Wonen bij de Belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op een éénmalige huurverlaging. Wanneer Omnia Wonen gegevens van u bij de belastingdienst heeft opgevraagd heeft u hierover een brief van de belastingdienst ontvangen.
Eind maart ontvangt u een brief van Omnia Wonen als u in aanmerking komt voor de éénmalige huurverlaging. Deze huurverlaging gaat in per 1 mei 2021.

Aanvraag éénmalige huurverlaging
Krijgt u geen brief over de éénmalige huurverlaging, maar denkt u er op grond van uw huidig inkomen wel voor in aanmerking te komen? Dan kunt u zelf huurverlaging aanvragen. Hiervoor hebt u de volgende gegevens nodig:

  1. Een ondertekende verklaring over de samenstelling van het huishouden: aantal personen met geboortedatum.
  2. Inkomensgegevens die laten zien: Het huishoudinkomen in de zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel.

Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Het bewijs bestaat uit een recente set salaris-stroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder indien u ZZP-er bent.
U kunt de éénmalige huurverlaging hier aanvragen. Zorgt u ervoor dat de BSN nummers op de salarisstroken of uitkeringsspecificaties niet leesbaar zijn, anders kunnen wij deze niet in behandeling nemen. U kunt de BSN nummers zelf weghalen met zwarte permanent marker of weglakken met bijvoorbeeld tipp-ex.
We nemen uw verzoek in behandeling en zullen u binnen 3 weken een reactie sturen.

Huurcommissie
Als u het niet eens bent met ons voorstel tot éénmalige huurverlaging of u ontvangt niet binnen 3 weken een reactie op uw verzoek tot huurverlaging, dan kunt u naar de huurcommissie gaan. Dit kunt u op het volgende moment doen:

  • Binnen zes weken als u een voorstel ontvangt waarmee u het niet eens is.
  • Binnen negen weken na het indienen van het verzoek als u geen reactie ontvangt.

Huurverlaging en huurtoeslag
Wanneer u huurverlaging krijgt, krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening.
Geef uw nieuwe huur en uw gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan de belastingdienst. U kunt dit digitaal doen via de Belastingdienst.

Terug naar overzicht