In 2050 moeten alle woningen in Nederland zijn losgekoppeld van het aardgas. Dat kan alleen als woningen goed zijn geïsoleerd. Omnia Wonen wil vanaf 2024 woningen met een slecht energielabel versneld isoleren. Dat is nodig, want bij deze woningen valt de meeste winst te behalen. Voor de corporatie én voor de huurders die vaak hard geraakt worden door de hoge energieprijzen.

Lagere woonlasten voor huurders

Directeur-bestuurder Peter Toonen: “Wij vinden het belangrijk dat woningen goed geïsoleerd zijn zodat onze huurders fijn wonen en hun woonlasten zo laag mogelijk zijn. Er is de afgelopen jaren dan ook flink geïnvesteerd in onderhoud en verduurzaming van de 9000 woningen die wij in bezit hebben. Het vervangen van enkel glas door isolerende beglazing en het aanbrengen van extra isolatie in de muren, vloeren en daken zijn daarbij belangrijke stappen en zorgen nu al voor een besparing op het gasverbruik. Dat is mooi en helpt onze huurders.

Sneller en extra aandacht voor slechtste woningen

Maar we doen meer. Omdat onze huurders en ook wij zorgen hebben over de al maar stijgende energieprijzen, zetten we een versnelling in op dit gebied. Omnia Wonen heeft besloten dat bij het eerstvolgende geplande onderhoud aanvullende energiebesparende maatregelen (zoals bijvoorbeeld extra of verbeterde isolatie en het installeren van een hybride warmtepomp in combinatie met zonnepanelen) worden uitgevoerd. Natuurlijk kunnen we niet alles in één keer doen en niet in alle woningen tegelijk, maar we gaan echt aanzienlijk sneller verduurzamingsmaatregelen uitvoeren waarbij er extra aandacht is voor de E-, F- en G-labels. Gelukkig is dit maar een heel klein deel van ons bezit.” Zie ook het figuur hieronder.

Proef met zonnepanelen

Ook het gebruik van zonnepanelen wordt onderzocht. Momenteel lopen er meerdere proefprojecten om te kijken wat de opbrengst van zonnepanelen is voor de woningen die Omnia Wonen bezit, hoe de verhouding kosten/opbrengsten ligt en hoe er planmatig kan worden omgegaan met het aanbrengen van zonnepanelen. Wanneer deze proeven een gunstig resultaat hebben, gaan de corporatie vanaf 2024 meer investeren in zonnepanelen. Er wordt op dezelfde manier gekeken naar hybride warmtepompen. Toonen sluit af: “Onze voornaamste insteek hierbij is en blijft dat de woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk zijn. Daarnaast moet de investering voldoende rendement hebben.” Wordt vervolgd…

Energielabels woningen Omnia Wonen per 31 december 2022

Terug naar overzicht