In 2015 nam Omnia Wonen de huurwoningen van Delta Wonen over in Oldebroek. Bij de woningen in de Bloemenbuurt wordt in 2021 groot onderhoud uitgevoerd. En daarbij wordt flink op verduurzaming ingezet.

Zo worden er ongeïsoleerde, houten vloeren vervangen voor geïsoleerde exemplaren. De daken worden geïsoleerd, evenals de spouwmuren. Ook worden de gashaarden en geisers vervangen voor een cv-installatie en krijgen de kozijnen ‘HR++ glas’. Deze ingrepen zorgen voor een duurzamere woning. Zo beaamt ook Ben van de Brink, Regisseur Investering en Instandhouding bij Omnia Wonen: ‘Door deze ingrepen stijgt het energielabel van de woningen aanzienlijk. De woningen hebben nu energielabel D of E. Na de werkzaamheden krijgen ze allemaal energielabel A. Een flinke vooruitgang dus! En het past goed bij de huidige ambitie van Omnia Wonen. Waar zij voorheen nog energielabel B of zelfs C voldoende vonden, wordt er tegenwoordig gestreefd naar energielabel A. En het mooie voor de huurder is dat de totale woonlasten, bij gemiddeld energieverbruik, lager worden’.
Verder wordt er geschilderd, houtrot hersteld, dakpannen én bergingsdaken vervangen en kelder- en funderingswanden geïnjecteerd tegen vocht.

Inspraak bewoners
Het gaat in 2021 om drie verschillende complexen. Van het eerste complex zijn alle bewoners persoonlijk bezocht (voor de andere complexen is gekozen om dit telefonisch te doen, vanwege de coronatijd). De bewoners van het eerste complex werden niet alleen bezocht door een medewerker van Omnia Wonen. Er was ook een lid van Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW) bij. Zij vertegenwoordigen immers de huurders van Omnia Wonen.

‘Omnia Wonen streeft tegenwoordig naar
Energielabel A’

Richard Winters, collega van Ben, geeft aan hoe belangrijk dit is: ‘Natuurlijk heeft Omnia Wonen kennis van haar bezit. Maar wij hechten veel waarde aan de bevindingen van onze huurders. Daarom werd gevraagd naar hun mening. Wat zouden zij graag aangepakt zien worden in hun woning? De eigen ideeën zijn naast die van de huurders gelegd. En op basis van die uitkomsten zijn de uiteindelijke keuzes gemaakt, in samenspraak met de SHOW en de BAG’.

Bewoners Adviesgroep (BAG)
Er is bij deze projecten, zoals gebruikelijk, een Bewoners Adviesgroep (BAG) aangesloten. Deze groep wordt gevormd door een aantal bewoners van het betreffende wooncomplex. Zo zegt ook Winters: ‘Zij denken en beslissen mee over dit project. Het is belangrijk om de bewoners aangesloten te houden bij een onderhoudsproject. En op deze manier blijft iedereen op de hoogte van wat er allemaal gebeurt’.

Ketenpartners
De werkzaamheden worden uitgevoerd door ketenpartners. In dit geval gaat dat om de bouwbedrijven Salverda en Lenferink. En ze voeren niet alleen uit, ze denken ook mee. Van de Brink licht toe: ‘Ze zijn al betrokken bij de onderhoudsprojecten vanaf het allereerste begin. Zij delen hun ervaringen en denken mee. Soms hebben ze al soortgelijke projecten uitgevoerd. Uiteraard maakt Omnia Wonen graag gebruik van deze expertise’. Omnia Wonen gelooft sowieso in samenwerken. Dit is te lezen op hun website: ‘Co-creatie en samenwerking met en tussen bewoners, met professionals en hun organisaties, vinden wij vanzelfsprekend’.

‘Comfortabeler wonen op een duurzame manier,
zonder dat de totale woonlasten stijgen’

De werkzaamheden starten dus in 2021. Ze zullen datzelfde jaar worden afgerond. En de totale kosten van dit project? Die bedragen een kleine 10 miljoen euro!

Terug naar overzicht