10 maart 2020 – Omnia Wonen zet bij groot onderhoudswerkzaamheden in op betaalbaarheid via verduurzaming. Bij verschillende seniorenwoningen in Nunspeet, Elspeet en Vierhouten is de eerste fase van het onderhoudsproject afgerond.

Er zijn verschillende maatregelen getroffen, zoals isolatie van dak, vloer en spouwmuur, het aanbrengen van mechanische ventilatiesystemen en het vervangen van kozijnen met triple glas. De maatregelen zijn voortgekomen uit een enquête onder bewoners . Belangrijkste thema’s hierin waren tocht, vocht en hoge stookkosten.

‘Het klopt inderdaad dat we de bewoners hebben gevraagd naar hun ideeën over wat er moest gebeuren’, aldus Ben van de Brink, regisseur Investeringen & Instandhouding van Omnia Wonen. ‘Zij wonen daar en weten daarom heel goed wat er speelt. Maar ook wat er scheelt. En juist dat laatste is bij onderhoud van groot belang’.

De aanvliegroute van deze groot onderhoudsprojecten komt voort uit de algehele aanpak van Omnia Wonen, dus ook bij nieuwbouwprojecten. Voor alles staat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen op de eerste plaats. Als de corporatie dat via verduurzaming kan realiseren, snijdt het mes aan twee kanten. Van de Brink: ‘Deze werkzaamheden maken de woningen een stuk duurzamer. En het mooie is dat de woningen betaalbaar blijven. De maandelijkse huur van de woningen wordt na dit project met € 36,- verhoogd. De gemiddelde besparing op energiekosten bedraagt echter € 48,- per maand’.

Naast de genoemde werkzaamheden, probeert de verhuurder de overlast tot een minimum te beperken. Zo heeft zij bij dit project gezorgd voor containers, waarin bewoners een deel van hun huisraad konden plaatsen. De zolders moesten namelijk volledig leeg worden gemaakt. Ook werden er twee rustwoningen gerealiseerd, waarin bewoners zich konden terugtrekken. Met deze maatregelen wordt de beschikbaarheid van de woningen tijdens het onderhoud veiliggesteld.

Vergelijkbare werkzaamheden zullen in de komende jaren vaker worden uitgevoerd. Daarvoor zal de aanpak in Nunspeet, Elspeet en Vierhouten model staan.

Terug naar overzicht