Nunspeet/Harderwijk, juni 2020 – Het experiment, waarbij van een alternatieve vorm van woningtoewijzing gebruik werd gemaakt voor project Molenbeek in Nunspeet, lijkt geslaagd. Bij de toewijzing werd, na toestemming van de gemeente Nunspeet, afgeweken van de huisvestingsverordening. Huurders die al in een huurwoning van Omnia Wonen woonden kregen voorrang bij de toewijzing.

Alle twintig woningen werden toegewezen aan huurders van huurwoningen van Omnia Wonen. Dat betekent dat er twintig extra woningen vrijkwamen. Die vrijgekomen woningen zijn op hun beurt weer verhuurd aan woningzoekenden. Daarom heeft dit project niet alleen de nieuwe bewoners van Molenbeek van een woning voorzien. Er konden nóg twintig huishoudens verhuizen naar geschikte woonruimte. Tussen die laatstgenoemden zaten ook weer drie bewoners van een sociale huurwoning van Omnia Wonen. Zo zijn er in totaal maar liefst 43 woningzoekenden aan een woning geholpen. Daarmee lijkt het experiment, met als doel het bevorderen van doorstroming, geslaagd. Zeker als we het vergelijken met een project aan de Maalstoel uit 2017. Daar werden ook twintig woningen aangeboden, maar dan via de reguliere toewijzingsregels. Dit leverde 22 huishoudens een nieuwe woning op. Dat is dus een behoorlijk verschil.

‘Het experiment was inderdaad bedoeld om de doorstroming te bevorderen. Op dat gebied zijn we zeker geslaagd’, aldus Anna Louise Dijkema, beleidsmedewerker van Omnia Wonen. Op de vraag of we in de toekomst vaker dit soort experimenten voorbij zien komen, is Dijkema duidelijk: ‘We zijn bij Omnia Wonen actief bezig met de beschikbaarheid van woningen. Doorstroming is daar een belangrijk onderdeel van. Daarom hebben we dit experiment ingezet. Naast betaalbaarheid blijft die beschikbaarheid van woningen voor ons dus een zeer belangrijk doel. Daarom zullen we ook in de toekomst blijven zoeken naar methoden om deze beschikbaarheid te bevorderen. Daarnaast willen we huurders de kans geven om wooncarrière te maken. Dat was eigenlijk de insteek van dit experiment’.

Omnia Wonen is de laatste tijd vaker bezig met alternatieve methoden van toewijzing. Zo werd er bij het project ‘De Dijkjes’ in Elburg een vergelijkbare variant gebruikt. En ook daar was het percentage aan doorstromers onder de nieuwe huurders hoger dan gemiddeld. De bijzondere vorm van toewijzen bij project Molenbeek is overigens niet het enige bijzondere aspect van dit project. Zo werden de woningen neergezet volgens zogenaamde conceptuele bouw. Hierbij worden woningen in hapklare brokken aangeleverd. Hiermee kunnen woningen snel (binnen één dag!) worden geplaatst. Daarnaast hebben we te maken met woningen die, bij gemiddeld verbruik, alle energie die verbruikt wordt zelf kunnen opwekken. Dit noemen we ‘nul-op-de-meter’-woningen. Een interessant project dus, met drie vooruitstrevende kenmerken.

Terug naar overzicht