Elburg/Harderwijk, 25 januari 2020 Experimenteren met verschillende vormen van woningtoewijzing in de volkshuisvesting is cruciaal voor de doorstroming. Voorrang geven aan mensen die al ‘woon-carrière’ hebben gemaakt bij een corporatie, zorgt ervoor dat de woningen die zij achterlaten ook weer beschikbaar komen voor hen die op sociale huur zijn aangewezen. Tegelijk geeft het mensen die al lang ‘klant’ zijn de kans zich ook eens te verbeteren. Door naar een gloednieuw huis te gaan bijvoorbeeld. Een huis dat duurzaam of zelfs gasloos is uitgevoerd.

Dat zegt Monique Govers, directeur van Omnia Wonen, vandaag in een bijeenkomst voor het project de Dijkjes in Elburg, waar de corporatie maar liefst 90 woningen laat bouwen. Samen met de koopwoningen van bouwer Van Wijnen komen daar circa 225 nieuwe huizen. Een groot project waar de gemeente lang naar heeft uitgekeken.

Betaalbaar wonen
Bij de eerste voorbereidingen enkele jaren geleden werd als doelgroep voor de Dijkjes nog gedacht aan statushouders, zoals politieke vluchtelingen destijds genoemd werden. Maar met het lenigen van de eerste noden op dat gebied konden corporatie en gemeente verder kijken naar een goede invulling van de enorm toegenomen vraag naar betaalbaar wonen van mensen in de regio.

Bouwen voor de regio
Volgens Govers bouwt Omnia Wonen juist voor de regio en wil de corporatie vooral met bestuurders van gemeenten, maar ook van bijvoorbeeld zorginstellingen in gesprek over waar dat het best en het snelst gerealiseerd kan worden. Het gaat er uiteindelijk om dat we locaties hebben of krijgen én snelheid van gemeentelijk handelen. De Dijkjes is van dat laatste een mooi voorbeeld omdat Elburg zo vriendelijk was om de procedures voor fase twee en drie te versnellen, zodat bespaard kan worden op de bouwkosten.

Toegewezen
Inmiddels zijn al veertien woningen van de eerste bouwfase toegewezen aan de huurders, waarvan zes met voorrang voor zittende huurders van Omina Wonen en UWOON. Ook zijn enkele woningen via loting toegewezen. Toevallig komen twee daarvan ook uit een corporatiewoning. De overige 25 woningen staan nu online.

Omnia Wonen beschikt over circa 8000 huurwoningen waarvan – sinds de recente fusie met Vallei Wonen – ongeveer 6000 in haar kernregio Noordwest-Veluwe en Amersfoort. Vanuit de historie van de organisatie staat het meeste bezit in Nunspeet (bijna 2500). Als later dit jaar de 90 woningen in Elburg klaar zijn, is daar de sociale voorraad van Omnia Wonen met bijna een kwart toegenomen. UWOON is in Elburg veruit de grootste corporatie.

Heeft u vragen over het persbericht? We beantwoorden ze graag. Neem gerust contact op met Herman Nieuwenhuis, communicatieadviseur van Omnia Wonen via H.Nieuwenhuis@omniawonen.nl.

Terug naar overzicht