Eens per vier jaar vindt een visitatie plaats bij Omnia Wonen. Hierbij wordt onderzocht in welke mate Omnia Wonen voldoet aan haar maatschappelijke opgave. Om dit vast te stellen voert een extern bureau gesprekken met interne en externe belanghebbenden. Op basis van deze gesprekken vormen zij een oordeel, wat omschreven is het visitatierapport. De conclusies uit dit rapport laten zien dat onze samenwerkingspartners de door Omnia Wonen ingezette koers herkennen en waarderen. Het effect daarvan is dat het oordeel over het volkshuisvestelijk presteren naar vermogen van Omnia Wonen ‘zonder meer positief’ is. Het gehele rapport is hier te vinden.

Hierop zijn wij trots. De aankomende jaren zet Omnia Wonen zich dan ook in om de ingezette koers te verdiepen en verankeren. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is om meer tijd vrij te maken voor het bouwen en onderhouden van relaties en aandacht besteden aan de lokale eigenheid en wensen. Het is de kunst om in ons omvangrijke werkgebied en de grote hoeveelheid stakeholders ervoor te zorgen dat de relaties robuust zijn én blijven. We zijn ervan overtuigd dat we alleen op die manier onze ambities samen waar kunnen maken. En zo een betaalbare thuisbasis kunnen blijven bieden aan onze huurders én woningzoekenden.

Terug naar overzicht