Ieder jaar voeren wij per 1 juli een huurverhoging door. Dat hebben we ook dit jaar gedaan. Omnia Wonen maakt gebruik van de mogelijkheid om de huur van bewoners met hogere inkomens met een hoger percentage te verhogen. Huishoudinkomens boven € 43.574.- krijgen een hogere huurverhoging doorgevoerd dan huishoudens die onder € 43.574 liggen. Deze vorm is bekend onder de naam ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Huurders hebben de mogelijkheid om een huurbezwaar in te dienen. Dit bezwaar moest voor 1 juli 2020 zijn ontvangen.

Er was dit jaar ook een primeur. Voor het eerst konden huurders met een (heel) laag inkomen een aanvraag doen voor huurbevriezing of huurverlaging. Zoals staat vermeld in het sociaal akkoord. Ook deze aanvraag moest uiterlijk 30 juni 2020 binnen zijn.

De periode om bezwaren en aanvragen in te dienen, is inmiddels voorbij. Daarom lijkt het ons goed om te evalueren wat er is binnengekomen. En welke gevolgen deze aanvragen uiteindelijk hadden.

Er zijn in totaal 81 huurbezwaren binnengekomen. Hiervan hebben 42 stuks een verlaging van de huurverhoging gekregen. Bij deze huurders was een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Deze was echter niet meer van toepassing. Bijvoorbeeld door een verhuizing, een huurder met inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd of een lager inkomen ten opzichte van 2018. Ook was het hebben van de benodigde zorgindicatie een reden tot huurverlaging bij een aantal gevallen.

Ook ontvingen we 42 verzoeken om huurbevriezing of huurverlaging. Bij 23 huurders is huurbevriezing toegepast, omdat de huur niet passend was bij hun inkomen. Dit betekent dat meer dan de helft van de binnengekomen bezwaren en aanvragen een verlaging op de huurverhoging hebben gehad.

Terug naar overzicht