Stichting Present en Omnia Wonen slaan de handen ineen om samen te werken aan leefbare buurten. Hiervoor tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst op donderdag 8 december 2022.

Stichting Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben … of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Soms mist een schakel. Present vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Zij brengen mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Present beweging van omzien naar elkaar versterkt.

De samenwerking tussen Omnia Wonen en Stichting Present heeft een directe relatie met de volkshuisvestelijke opgave het wonen en samenleven van mensen met een beperkt inkomen, waarbij de samenwerking zich richt op preventief sociaal beheer. Hierin staat het naar elkaar omkijken centraal en verbindt zo de doelstellingen van Stichting Present met die van Omnia Wonen.

Door middel van deze samenwerkingsovereenkomst proberen Omnia Wonen en Stichting Present de krachten te bundelen voor het realiseren van een fijne thuisbasis voor mensen die uitsluitend aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt.

Terug naar overzicht