Als woningcorporatie zijn wij natuurlijk van de huizen. Maar meer nog zijn wij van de mensen die in de huizen wonen: onze huurders. We zetten ons elke dag in om hun een passend huis én een thuis bieden. Leuk gezegd, maar hoe ervaren huurders dit eigenlijk?

Willemijn en Justin wonen bij De Pionier in de gemeente Amersfoort en vertellen in het filmpje breeduit over deze community-woonvorm waar je op jezelf woont. Met anderen. Willemijn verwoordt het treffend: “Het idee is dat je niet helemaal op jezelf aangewezen bent, omdat je 200 buren hebt waar je bij kunt aankloppen als er iets is.” De bewoners – jongeren tot 30 jaar – ondernemen activiteiten met elkaar en kijken naar elkaar om. Iedereen telt mee en draagt bij vanuit zijn eigen kwaliteiten.

Wij zijn dankbaar dat we de Pionier hebben kunnen realiseren samen met de gemeente en Portaal. Er is niets mooiers dan het bij elkaar brengen van mensen die wat voor elkaar willen betekenen en hun een thuisbasis te kunnen bieden. Dat gaat over zoveel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het op elkaar bouwen waarbij een mooie balans tussen zelfstandig, individueel én samen wonen ontstaat, is zeer inspirerend in een tijdperk waar steeds meer mensen buiten de boot vallen.

Terug naar overzicht