Nunspeet – 21 december 2021

Passend toewijzen is een term die vaak wordt gebruikt, wanneer we het over woningtoewijzing hebben. Dat gaat dan om het aansluiten van het inkomen van de woningzoekende op de huurprijs van de woning. Maar hoe zit het met de huishoudgrootte ten opzichte van de grootte van de woning? Dankzij prestatieafspraken met de gemeente voor 2022, kan Omnia Wonen het komende jaar in Nunspeet een proef doen met deze vorm van passend toewijzen.

Proef Nunspeet in 2022
In 2022 zal Omnia Wonen, in samenwerking met de gemeente, in Nunspeet haar grotere woningen met voorrang aanbieden aan grotere huishoudens. Dat betekent concreet dat:

  • Woningen met 3 slaapkamers met voorrang worden geadverteerd aan 3+ huishoudens
  • Woningen met 4 of meer slaapkamers met voorrang worden geadverteerd aan 4+ huishoudens

Met deze proef krijgt de woningcorporatie de kans om ook op het gebied van huishoudgrootte vaker passend toe te wijzen.

Waarom passend toewijzen?
Omnia wonen staat voor passend wonen, ook wanneer je kijkt naar de grootte van de woning en de grootte van het huishouden. In de huidige tijd is woningkrapte een actueel gegeven. In dat kader is het eigenlijk niet uit te leggen. wanneer een grote eengezinswoning naar een eenpersoonshuishouden gaat. Gemeente Nunspeet en huurdersvereniging SHOW delen deze visie.  De wens om ook op dit gebied meer passend te kunnen toewijzen, bestaat al geruime tijd. Wat we graag willen, is het volgende: Zoveel mogelijk mensen in een passende woning.

Passend toewijzen bestaat al wanneer je kijkt naar de hoogte van de huur en het inkomen van het huishouden. Immers, een woningzoekende kan enkel reageren op woningen die qua huurprijs aansluiten op het inkomen. Dankzij de prestatieafspraken die gemaakt zijn met gemeente Nunspeet, wordt het nu mogelijk om ook op basis van huishoudgrootte en de grootte van de woning passend toe te wijzen.

Sommigen gemeenten werken al met een bezettingsnormen waarbij grote huishoudens voorrang krijgen op grote woningen. In Nunspeet kennen we geen bezettingsnorm in de huisvestingsverordening, maar voeren we nu een jaar lang een proef uit.

En verder
Vanaf 2022 zullen de woningen met voorrang worden aangeboden op www.hurennoordveluwe.nl. Dit geldt dus voor alle sociale huurwoningen in Nunspeet met 3 of meer slaapkamers.

Aan het einde van het jaar zal worden geëvalueerd of de proef is geslaagd en of deze wordt voortgezet.

Terug naar overzicht