Amersfoort-26 januari 2022

De gemeente Amersfoort, Omnia Wonen en LATEI hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van het voormalige wijkcentrum De Trefhorst aan Bruispad 2-4 in Amersfoort. Na een periode van buurtparticipatie en ontwikkeling zetten de gemeente Amersfoort, LATEI en Omnia Wonen op woensdag 26 januari 2022 de handtekening onder de koop- en samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe woningen. Op deze locatie worden 22 sociale huurappartementen, 15 koopappartementen en 6 stadswoningen gebouwd. De parkeervoorzieningen voor deze woningen worden onder het gebouw gerealiseerd. Rond de zomer start de verkoop van de koopwoningen en wordt de sloop van het huidige gebouw voorbereid. Geïnteresseerden voor de koopwoningen kunnen zich al aanmelden op www.bruispad-amersfoort.nl. De huurappartementen worden, wanneer deze klaar zijn voor de verhuur, aangeboden via www.woningneteemvallei.nl.

Ard de Jong, directeur LATEI; “We zijn erg trots op het resultaat dat we samen met de buurtbewoners, de gemeente Amersfoort en Omnia Wonen hebben bereikt. Met het project Bruispad dragen we bij aan de grote woonbehoefte en krijgt het openbaar gebied een grote kwaliteitsverbetering.”

Woonomgeving

Ook krijgt het openbaar gebied een impuls door een nieuwe klimaat-adaptieve inrichting en verbeterde woonomgeving. Rondom het toekomstige woongebouw komt nieuwe bestrating met grote plantvakken wat bijdraagt aan een betere waterinfiltratie en biodiversiteit. Er worden bomen aangeplant die voor schaduw en een prettige leefomgeving zorgen. Het parkeerterrein Keggeplein wordt ingericht met grote parkeerplaatsen waardoor het straks prettiger parkeren is voor de buurtbewoners.

Astrid Janssen, wethouder gemeente Amersfoort (Ruimtelijke ordening): “De bouw van huurappartementen, koopappartementen en stadswoningen aan het Bruispad is goed nieuws voor de vele mensen die een woning zoeken in Amersfoort. Het nieuwe kindcentrum, de ruimte voor groen en het buurtplein dat wordt aangelegd, zorgen bovendien voor levendigheid in de buurt. Ik ben blij dat de gemeente kan bijdragen aan de ontwikkeling van een plek waar de huidige omwonenden en de nieuwe bewoners hopelijk met veel plezier wonen.

Buurtplein samen vormgeven

Naast het Bruispad 2-4 stond de basisschool “De Zevensprong”. Dit gebouw is gesloopt en wordt vervangen door kindcentrum “De Kei”. De bouw hiervan is inmiddels gestart. Samen met de buurtbewoners zal het toekomstige buurtplein worden vormgegeven.

Peter Winterman, interim directeur-bestuurder Omnia Wonen; ”Zoals bekend is er een tekort aan sociale huurwoningen in Amersfoort. Dat tekort wordt met dit project weer een stukje teruggebracht. Samenwerken met partners is voor ons essentieel om het woningaanbod te vergroten. Zodat onze huurders straks een thuisbasis hebben van waaruit zij kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat is altijd ons doel en ons bestaansrecht als woningcorporatie.”

Terug naar overzicht