Het doel van de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW) is het behartigen van de belangen van alle (toekomstige) huurders van Omnia Wonen. De SHOW adviseert Omnia Wonen gevraagd en ongevraagd, bijvoorbeeld over de jaarlijkse huurverhoging en het onderhoud. Ook kaarten zij misstanden aan. De SHOW biedt hulp aan bewonerscommissies en adviesgroepen bij problemen die zij niet zelfstandig kunnen oplossen.

Want hoe groter de vriendenclub van de SHOW, hoe meer zij zich gesterkt voelt in het overleg met Omnia Wonen, uw gemeente of met andere partijen die betrokken zijn bij uw woongenot.