Wij helpen mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de samenleving om goed en betaalbaar te kunnen wonen. Voor de ondernemingsplanperiode 2019 – 2022 hebben we een groeiambitie en zetten we in op betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Duurzaamheid loopt hier als een rode draad doorheen. De (wettelijk) noodzakelijke investeringen in duurzaamheid zijn de komende jaren bepalend voor de financiële ruimte die we hebben voor betaalbaarheid en beschikbaarheid.

Ondernemingsplan 2019 – 2022