2018 – Met elkaar komen we verder

Het bundelen van krachten stand voor Omnia Wonen centraal in 2018. Wij menen dat je samen verder komt en investeren dan ook graag in kleine en grotere samenwerkingsverbanden. Meerdere nieuwe initiatieven hebben
daarbij het daglicht gezien. Samen met de collega corporaties in Amersfoort en de politiek voerden we het gesprek tijdens het verkiezingsdebat in Amersfoort. Op de Noord Veluwe zijn we na de verkiezingen in gesprek gegaan met de nieuwe gemeenteraden. Daarbij kozen we telkens weer om dat in verbinding met collega corporaties te doen. Zo bundelen we onze krachten en zetten ons optimaal in voor de dorpen en steden waar we huurders een thuisbasis bieden.

In 2018 hebben ook verkennende gesprekken plaatsgevonden om te bezien of we onze positie in onze woningmarktregio kunnen versterken, met als doel nog meer van volkshuisvestelijke waarde te kunnen zijn. Als gevolg hiervan hebben we begin februari 2019 een intentieverklaring met Vallei Wonen uit Woudenberg getekend om te onderzoeken of een fusie met Omnia Wonen een meerwaarde heeft. Daarnaast verkennen we de
mogelijkheden van samenwerking met andere corporaties die met hun omvang en expertise ons kunnen helpen onze ambities te realiseren.

Met rijksbeleid maakt het ons, en ook de gemeenten en huurders, niet altijd even makkelijk. Aardgasloos bouwen, de AVG en ATAD zijn hier voorbeelden van. Daarnaast vormen een gebrek aan bouwgrond en de stijgende bouwkosten voor ons grote uitdagingen in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Ook in 2019 zijn dit thema’s die spelen en aandacht behoeven.

Dankzij procesoptimalisaties met onze ketenpartners hebben we in 2018 ruim 60% meer besteed aan onderhoud en (energetische) verbeteringen dan in 2017. Dit heeft er ook toe geleid dat we onze ondernemingsplandoelstelling van gemiddeld energielabel B hebben behaald. Een mooie stap in onze ambities ten aanzien van betaalbaar wonen. Intern ligt Omnia Wonen op koers. Afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet in het realiseren van de transitie zoals die in 2016 is ingezet. In onze dienstverlening hebben we voorbereidingen getroffen om in de toekomst nog beter invulling te kunnen geven aan onze volkshuisvestelijke opgave. Samen met onze huurdersorganisatie SHOW en huurders hebben we in 2018 klantreizen gemaakt om onze processen te verbeteren. Dit heeft ook bijgedragen in de voorbereiding bij de keuze voor een nieuw primair ICT systeem. In 2019 wordt gestart met de implementatie van dit
systeem. Ondanks deze veranderingen, is onze dienstverlening op niveau gebleven. We hebben van onze huurders een goede benchmarkscore gekregen, waar we als Omnia Wonen trots op zijn.

Onder aansturing van de medewerkers heeft het kantoor in Harderwijk een restyling gekregen. Het kantoor is nu een plek die activiteitsgericht werken ondersteunt en waar we graag mensen ontvangen en ontmoeten.
Uiteraard bouwen we in 2019 verder vanuit ons nieuwe ondernemingsplan. Een plan dat tot stand is gekomen met hulp van medewerkers, huurders, belanghouders en partners. In dit plan staan betaalbaar wonen, beschikbare woningen en kwaliteit wederom centraal. Het thema duurzaamheid loopt hier als een rode draad doorheen. Met plan staat voor wie we zijn, volkshuisvesters in hart en nieren, en draagt bij aan de bedoeling van Omnia Wonen: iedereen een thuisbasis.

Monique Govers
directeur-bestuurder
Harderwijk, 3 mei 2019

Jaarverslag 2018 officieel

Jaarverslag 2017 populair
Jaarverslag 2017 officieel

Jaarverslag 2016 populair
Jaarverslag 2016 officieel

Jaarverslag 2015 populair
Jaarverslag 2014 populair