Governance

Wij vinden het belangrijk om onze maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen op herkenbare en transparante wijze te realiseren. Daarom werken wij volgens de principes van de Governancecode woningcorporaties.