Governance

Wij vinden het belangrijk om onze maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen op herkenbare en transparante wijze te realiseren. Daarom werken wij volgens de principes van de Governancecode woningcorporaties.

De Governance code is onlangs vernieuwd. Omnia Wonen moet nog vaststellen of het aan alle bepalingen van de code voldoet.