Nieuws

-.

Privacybeleid Omnia Wonen

Geplaatst op 25-05-2018 Omnia Wonen neemt de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus en leeft de wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. Wij hebben daarom ons privacybeleid per 25 mei 2018 aangepast om de nieuwe wet...

Lees meer

Omnia Wonen ontziet laagste inkomens bij huurverhoging

Geplaatst op 18-04-2018 Omnia Wonen heeft samen met haar huurdersvertegenwoordiging (S.H.O.W.) besloten een matige huurverhoging door te voeren voor de groep met de laagste inkomens in de sociale huisvesting. Omnia Wonen vindt het belangrijk dat deze huurders met...

Lees meer

Omnia Wonen biedt digitaal gemak

Geplaatst op 23-03-2018 Woningcorporatie Omnia Wonen biedt huurders de mogelijkheid om woonzaken digitaal te regelen. 24/7 kunnen huurders terecht op de website van Omnia Wonen om bijvoorbeeld een reparatieverzoek in te dienen of een huurbetaling te...

Lees meer

Aan de slag voor huisvesting en zorg

Geplaatst op 19-03-2018 Ruim 20 organisaties hebben een gezamenlijk statement opgesteld waarin zij uitspreken samen te werken aan oplossingen voor huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen in Amersfoort. Op vrijdag 16 maart 2018 hebben zij dit...

Lees meer

Woningtoewijzen; een complex vraagstuk

Geplaatst op 16-03-2018 Huisvestingswet, huisvestingsverordening en prestatieafspraken Aan de hand van onderstaand artikel geven wij graag wat opheldering over de huisvestingswet, huisvestingsverordening en prestatieafspraken. In onderstaand...

Lees meer

Ondertekening locatielijst nieuwbouw Amersfoort

Geplaatst op 14-03-2018 Het heeft even op zich laten wachten, maar vanmorgen hebben de bestuurders van Alliantie, Portaal en Omnia Wonen dan toch de lijst met locaties ondertekend waarop we, vanuit een gezamenlijke inspanning, in Amersfoort de komende jaren nieuwbouw...

Lees meer

Investeren in volkshuisvesting

Geplaatst op 09-03-2018 Donderdagochtend 2 maart berichtte het AD over ‘winst op sociale huurwoningen’. Dit naar aanleiding van een actie voor huurverlaging die de Woonbond is gestart. De Woonbond spreekt alle corporaties in Nederland aan. De financiële...

Lees meer

Nieuw woonzorglocatie voor ouderen aan de Boerhaavelaan

Geplaatst op 08-03-2018 Een nieuwe woonzorglocatie in Harderwijk; daarvoor tekenden op donderdag 8 maart Monique Govers, directeur-bestuurder Omnia Wonen en Margreeth Kasper de Kroon, raad van bestuur Zorggroep Noordwest-Veluwe. Aan de Boerhaavelaan komt...

Lees meer

Woningcorporaties organiseren verkiezingsdebat over wonen

Geplaatst op 01-03-2018 Betaalbare, duurzame maar vooral voldoende volkshuisvesting is een politiek vraagstuk met veel dilemma’s. Moeten we alle nieuwe jonge woningzoekers een plek bieden in onze stad? Zo ja, waar moeten we dan extra woningen bouwen? Gaat...

Lees meer

Prestatieafspraken huurwoningen gemeente Nunspeet

Geplaatst op 06-02-2018 Monique Govers, directeur van Omnia Wonen, Arie Bal van de Stichting huurdersbelangen Omnia Wonen en wethouder Jaap Groothuis hebben de prestatieafspraken voor 2018 gezamenlijk ondertekend. De afspraken gaan over de invulling van de...

Lees meer

Prestatieafspraken: Meer sociale huurwoningen in 2018

Geplaatst op 06-12-2017 In 2018 zorgen corporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal in Amersfoort voor meer sociale huurwoningen. Daarnaast komt er meer aandacht voor goedkope sociale huurwoningen. Dit is afgesproken in de Prestatieafspraken 2018. ...

Lees meer

Prestatieafspraken 2018 Elburg ondertekend

Geplaatst op 04-12-2017 Op maandag 4 december 2017 zijn de Prestatieafspraken 2018 Elburg ondertekend door de gemeente Elburg, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen, huurdersorganisatie De Betere Woning Elburg en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen...

Lees meer

Heeft u een mail ontvangen zonder activatiecode?

Geplaatst op 30-11-2017 - een bericht voor onze huurders, die een mail hebben ontvangen zonder activatiecode - U heeft op donderdagochtend 30 november een mail van ons ontvangen met in het onderwerp: Activeer 'Mijn Omnia Wonen' . Dit bericht ging over...

Lees meer

Omnia Wonen moderniseert serviceflat in Amersfoort

Geplaatst op 31-10-2017 Een combinatie van duurzaamheid, veiligheid en zorg De serviceflat aan de Garietstraat in Amersfoort is eind oktober opgeleverd en er is flink geïnvesteerd in duurzaamheid, veiligheid en langer zelfstandig wonen. Alle 143 woningen zijn nu...

Lees meer

Eerste woningen Molenbeek Nunspeet opgeleverd

Geplaatst op 04-10-2017 De eerste sociale huurwoningen van de wijk Molenbeek zijn opgeleverd. Voor deze rug-aan-rug woningen was veel aandacht. Ruim 250 mensen hadden gereageerd op de twintig woningen. Het speciale aan een rug-aan-rug woning is dat de woning in de breedte...

Lees meer

‘Toegevoegde waarde’

Geplaatst op 14-07-2017 ‘Toegevoegde waarde’ is de titel van het jaarverslag van 2016. Het jaaroverzicht is populaire versie van het officiële bestuursverslag van de organisatie. In het jaaroverzicht ziet u in een oogopslag onze kengetallen en een kort foto-overzicht...

Lees meer

Nieuw gedeelte Veluwse Heuvel Nunspeet weer bewoond

Geplaatst op 04-07-2017 Met een officieel tintje werd dinsdagmiddag aandacht besteed aan het feit dat de eerste 26 sociale huurappartementen van de Veluwse Heuvel weer zijn bewoond. Daarmee is de eerste fase van dit project gereed. In de ontmoetingsruimte waren...

Lees meer

Algemene Vergadering Huurdersorganisatie SHOW

Geplaatst op 30-03-2017 Huurdersorganisatie SHOW, Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen, nodigt u de huurders van Omnia Wonen van harte uit voor haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Tijdens de vergadering informeert de huurdersorganisatie u over het...

Lees meer

Mijn Wooncoach succesvol

Geplaatst op 21-03-2017 In het afgelopen jaar hebben de wooncoaches van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie 25 ouderen geholpen bij het vinden van een woning passend bij hun levensfase en woonwensen. Vanwege dit succes zetten de drie corporaties deze dienst voort. ‘Je...

Lees meer

Bouw sociale huurwoningen Molenbeek in Nunspeet van start

Geplaatst op 21-03-2017 In Nunspeet is dinsdag 21 maart het officiële startsein gegeven voor de bouw in nieuwbouwproject Molenbeek. Omnia Wonen begint zet als eerste de schep in het zand en realiseert hier twintig rug-aan-rugwoningen. Onder toeziend oog van de nieuwe...

Lees meer

Hoe wilt u uw huur betalen?

Geplaatst op 01-03-2017 U kunt de huur op verschillende manier betalen. - Automatische incasso. Bij een automatische incasso zorgt Omnia Wonen voor de afschrijving. U geeft ons hiervoor een machtiging. U kunt dit zelf regelen via ‘Mijn Omnia Wonen' of...

Lees meer

Sociale huurwoningen in Harderwijk; een visie

Geplaatst op 01-03-2017 Woningcorporaties Omnia Wonen en UWOON herkennen de druk op huurwoningmarkt, die wethouder Jeroen de Jong van de gemeente Harderwijk schetst in een interview met de Stentor (1 maart 2017, editie West-Veluwe). De gemeente wil meer sociale woningbouw...

Lees meer

Intentieovereenkomst Boerhaavenlaan Harderwijk getekend

Geplaatst op 02-01-2017 Op 22 december hebben Omnia Wonen en de Zorggroep een intentieovereenkomst getekend om samen te komen tot een nieuwe woonzorglocatie voor een zo’n 50 cliënten van de Zorggroep in Harderwijk aan de Boerhaavelaan. Beide partijen gaan zich...

Lees meer

Meer sociale huurwoningen in Amersfoort in 2017

Geplaatst op 15-12-2016 In 2017 komen er in Amersfoort meer sociale huurwoningen bij van corporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal. Behalve dat er nieuwe huurwoningen worden gerealiseerd, worden ook zo min mogelijk sociale huurwoningen verkocht. Hiermee...

Lees meer

Buurtbemiddeling Nunspeet, Elburg en Oldebroek

Geplaatst op 09-12-2016 Dankzij de inzet van vrijwilligers Buurtbemiddeling Nunspeet,Elburg en Oldebroek worden veel conflicten opgelost of beheersbaar gemaakt. Dit moet goed komen met de drie gepromoveerde Ambassadeurs Buurtbemiddeling de burgemeesters van Elburg...

Lees meer

Woonafspraken voor 2017 in Elburg ondertekend

Geplaatst op 05-12-2016 De gemeente Elburg, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen, huurdersorganisatie De Betere Woning Elburg en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW) hebben afgelopen maandag hun handtekeningen gezet onder de Prestatieafspraken 2017...

Lees meer

Aedes Benchmark

Geplaatst op 24-11-2016 Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Daarom werkt Aedes sinds 2014 samen met woningcorporaties en andere partijen aan de Aedes-benchmark. De Aedes-benchmark bestaat uit vijf...

Lees meer

Start Bouw Elspeet Noord-West

Geplaatst op 24-10-2016 Maandag 24 oktober is, in het bijzijn van de toekomstige bewoners, de bouw in Elspeet Noord-West officieel van start gegaan en is het bouwbord onthuld. Het project is een ontwikkeling van Omnia Wonen en Van Wijnen BV en bestaat uit koop en...

Lees meer

Wijkontmoetingscentra in Nunspeet

Geplaatst op 12-09-2016 Een wijkontmoetingscentrum op de Binnenhof én bij de Veluwse Heuvel. Daar gaan de Zorggroep Noordwest-Veluwe, Omnia Wonen, Stichting Het Venster, Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet en het gemeentebestuur zich voor inspannen. Maandagmiddag...

Lees meer

Raamovereenkomst ‘Goed Wonen in Elburg’ ondertekend

Geplaatst op 07-09-2016 Op woensdag 7 september 2016 zetten de gemeente Elburg, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen, huurdersorganisatie ‘De Betere Woning’ Elburg en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (S.H.O.W.) hun handtekeningen onder de...

Lees meer

Woningmarktregio’s vastgesteld

Geplaatst op 31-08-2016 Minister Blok heeft negentien woningmarktregio’s vastgesteld op basis van de door gemeenten ingediende voorstellen. Na de publicatie in de Staatscourant op 30 augustus 2016 is de indeling onmiddellijk van kracht, inclusief het verbod...

Lees meer

Ondertekening raamovereenkomst Harderwijk

Geplaatst op 29-08-2016 Afgelopen maandag ondertekenden Omnia Wonen, UWOON, gemeente en huurdersorganisaties S.H.O.W. en Woonwijs een raamovereenkomst. De overeenkomst is de basis voor het in onderling overleg maken van prestatieafspraken over de periode 2017 –...

Lees meer

Start bouw Veluwse Heuvel Nunspeet

Geplaatst op 05-07-2016 De schep gaat in de grond om een start te maken met de nieuwbouw op de Veluwse Heuvel in Nunspeet. Afgelopen tijd is één van de huidige gebouwen gesloopt en vandaag werd gevierd dat de eerste fase van de nieuwbouw van start is gegaan. Aan...

Lees meer

Vernieuwd portaal Huren Noord-Veluwe van start

Geplaatst op 28-06-2016 Met trots presenteerden deltaWonen, Omnia Wonen, Woningstichting Putten en UWOON het vernieuwde www.hurennoordveluwe.nl. De website is in een nieuw jasje gestoken en biedt meer gebruiksgemak voor woningzoekenden in de regio...

Lees meer

Nieuw huurportaal Noord-Veluwe vanaf 28 juni

Geplaatst op 14-06-2016 Met ingang van 28 juni werken deltaWonen, Omnia Wonen, Woningstichting Putten en UWOON samen met een nieuw woningzoekendensysteem. Vanaf die dag kunt u hier op www.hurennoordveluwe.nl inschrijven als woningzoekende, inloggen en...

Lees meer

Schop in de grond voor nieuwe woonwijk Molenbeek

Geplaatst op 27-05-2016 Met het onthullen van een bouwbord en het lanceren van een website over Molenbeek heeft wethouder Jaap Groothuis symbolisch het startsein gegeven voor de realisatie van de 1e fase van de nieuwe woonwijk Molenbeek. Het bouwrijp maken van...

Lees meer