Jaaroverzicht 2017: verduurzaming, renovaties en nieuwe woningen

Omnia Wonen verantwoordt in haar jaarverslag haar maatschappelijke en financiële prestaties. Het blijft voor ons voorop staan dat wij betaalbare woningen willen verhuren en dat kan omdat corporaties geen winstoogmerk hebben. vrijgekomen geld gaat rechtstreeks naar verduurzaming, renovatie en het bouwen van nieuwe woningen.

Lage huren
"Corporaties maken geen winst”, legt bestuurder Monique Govers uit. “Het geld dat we verdienen, gaat naar verduurzaming, renovatie en het bouwen van nieuwe woningen. Er komt huur binnen, daar gaat geld voor onderhoud vanaf, net als rente en de bedrijfslasten. Wat overblijft is het bedrijfsresultaat, dat geld gebruiken wij om woningen te renoveren, energiezuinig te maken of nieuw te bouwen. Wij zijn in financieel opzicht een gezonde corporatie met investeringskracht. En dat is in belang van onze huidige en toekomstige huurders. De bereikbaarheid van een thuis voor hen die kwetsbaar zijn, is daarbij onze hoofdopdracht.”

In het jaarverslag verantwoordt de corporatie onder andere de opbouw en hoogte van haar huren, de investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw. Het jaarverslag en de daarbij behorende cijfers ziet u hier.

Terug naar vorige pagina