Omnia Wonen en Vallei Wonen nemen besluit tot voorgenomen fusie

Woningcorporaties Omnia Wonen (Harderwijk) en Vallei Wonen (Woudenberg) hebben begin mei het besluit genomen tot voorgenomen fusie. Hiermee geven zij aan dat de eerste onderzoeksfase geen belemmeringen heeft opgeleverd om de komende maanden het traject naar fusie voort te zetten.

De afgelopen periode is intensief onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten van een mogelijke fusie. De financiële situaties van de partijen en mogelijke risico’s zijn in kaart gebracht. Uiteraard is ook gekeken naar onder andere organisatiecultuur, dienstverlening, lokale binding en vastgoedportefeuille. Deze onderzoeksfase heeft de meerwaarde en haalbaarheid van een fusie aangetoond.

Vervolg
De komende maanden wordt het fusieproces voortgezet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de stakeholders van beide corporaties. Met name de beide huurdersorganisaties spelen een belangrijke rol in dit proces en daarom wordt nauw samengewerkt.

Waarom fusie?
Door allerlei strengere overheidsregels wordt het voor een kleine zelfstandige corporatie als Vallei Wonen steeds moeilijker om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen in Woudenberg blijven, en dat de huurders kunnen blijven rekenen op een goed onderhouden woning en een goede dienstverlening. Daarom is in juni 2018 besloten om op zoek te gaan naar een stevige fusiepartner in dezelfde woningmarktregio.

Omnia Wonen heeft in dezelfde woningmarktregio als Vallei Wonen een groeistrategie. Omnia Wonen wil zich nadrukkelijker gaan richten op het kerngebied Noord Veluwe en Amersfoort. De corporatie is voornemens haar woningaantal in het kerngebied uit te breiden, in elk geval in Amersfoort, maar groei in andere delen van de woningmarktregio is eveneens een optie.

Terug naar vorige pagina