Omnia Wonen en Vallei Wonen onderzoeken fusie

Woningcorporaties Omnia Wonen (Harderwijk) en Vallei Wonen (Woudenberg) hebben vandaag een intentieovereenkomst getekend. Hiermee maken zij bekend dat de komende maanden een onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheid tot fusie.

Marcel Meulen, directeur-bestuurder van Vallei Wonen legt uit: ‘Door allerlei strengere overheidsregels wordt het voor een kleine zelfstandige corporatie steeds moeilijker om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen in Woudenberg blijven, en dat onze huurders kunnen blijven rekenen op een goed onderhouden woning en een goede dienstverlening. Daarom is in de zomer van 2018 besloten om op zoek te gaan naar een stevige fusiepartner in dezelfde woningmarktregio. De afgelopen maanden hebben wij een zorgvuldige verkenning gedaan en met meerdere partijen gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van samengaan. Hierbij zijn wij steeds uitgegaan van de voorwaarden en criteria, die in overleg met onze huurdersorganisatie zijn opgesteld.’

‘Omnia Wonen heeft in dezelfde woningmarktregio als Vallei Wonen een groeistrategie’, vertelt Monique Govers, directeur-bestuurder van Omnia Wonen. ‘Omnia Wonen wil zich nadrukkelijker gaan richten op het kerngebied Noord Veluwe en Amersfoort. De corporatie is voornemens haar woningaantal in het kerngebied uit te breiden, in elk geval in Amersfoort, maar groei in andere delen van de woningmarktregio is eveneens een optie. Daarom zijn we zeker geïnteresseerd om de mogelijkheden met Vallei Wonen nader te onderzoeken.’

Proces
De komende periode wordt intensief onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten van een mogelijke fusie. De financiële situaties van de partijen en mogelijke risico’s worden in kaart gebracht. Uiteraard wordt er ook gekeken naar onder andere organisatiecultuur, dienstverlening, lokale binding en vastgoedportefeuille. Als na de onderzoeksfase de meerwaarde en haalbaarheid van een fusie is aangetoond, volgt een voorgenomen fusiebesluit. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met de stakeholders van beide corporaties.

Terug naar vorige pagina