Omnia Wonen geselecteerd voor 100 dagen Challenge provincie Utrecht

Omnia Wonen is geselecteerd om als een van de negen deelnemers van de 100 dagen Challenge van de provincie Utrecht te laten zien dat een woningbouwplan snel tot stand kan komen! De 100 dagen Challenge staat in het teken van de Actie Agenda Woningmarkt 2018 - 2021. Hierin legden overheden, corporaties en marktpartijen vast hoe zij woningbouw in de provincie Utrecht gaan versnellen.

Omnia Wonen is, samen met de betrokken stakeholders, geselecteerd voor een project in Amersfoort, waar wonen, zorg en welzijn vanuit een integrale visie worden gecombineerd.

Patrick Vos, senior projectontwikkelaar bij Omnia Wonen: “Wij gaan voor een project in Amersfoort de uitdaging graag aan. Het kost aan de voorkant altijd veel tijd en energie om partijen te verbinden. Dat we geselecteerd zijn sterkt ons in ons geloof dat we door een actieve samenwerking met partijen en stakeholders cruciale stappen kunnen zetten in de sociale nieuwbouw en daarmee ook het versnellen en verbeteren van de woningvoorraad in Amersfoort.”

100 dagen Challenge

In de Actie Agenda Woningmarkt hebben provincie, gemeenten, corporaties en een groot aantal marktpartijen zich ten doel gesteld om snel meer woningen te bouwen en plannen sneller tot uitvoering te brengen. Eén van de acties is een ‘100 dagen Challenge’ om daadwerkelijk plannen sneller tot uitvoering te brengen. Negen woningbouwprojecten binnen bestaand bebouwd gebied kunnen meedoen aan deze Challenge om in oktober te komen tot uitvoerbare projecten. Voor deze negen projecten stelt de provincie per project een ‘versnellingsteam’ beschikbaar.

Terug naar vorige pagina