Omnia Wonen steunt initiatief voor meer opleidingsplekken in de bouw

Omnia Wonen slaat samen met gemeenten, woningcorporaties en vakopleidingen in de regio Utrecht de handen ineen om te zorgen voor voldoende personeel in de bouw. Het Stimuleringsfonds Leren Werken regio Utrecht (Stifo) en alle negen woningcorporaties die verenigd zijn bij de Samenwerkende Woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei (SWEV) hebben op 12 september 2018 via een intentieverklaring met elkaar afgesproken om meer opleidingsplekken te creëren voor leerlingen en zij-instromers.

De bouw-, schilder en installatiebranche kampt met enorme tekorten aan personeel. Daarom nemen Omnia Wonen en andere woningcorporaties nu het voortouw. Bij renovatie- en duurzaamheidsprojecten die zij de komende jaren gaan aanbesteden, worden bouwbedrijven gevraagd om te werken met o.a. leerlingen en zij-instromers. Door deze afspraak ontstaan er veel interessante leerwerkplekken. Denk aan plekken voor een leerling-timmerman, beginnend installatiemonteur, allround bouwmedewerker voor isolatie of servicemedewerker voor gebouwen.

Monique Govers, Directeur- Bestuurder van Omnia Wonen, benadrukt het belang van het initiatief; “Het creëren van leerwerkplekken draagt bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. En dat levert alleen maar winnaars op. Mensen die anders langs de lijn zouden staan, leveren nu een bijdrage op een terrein waar een groot tekort is. Ook voor Omnia Wonen is dat relevant. Wij hebben goed opgeleide vaklieden in de bouw nodig om onze ambities op het gebied van ontwikkeling en duurzaamheid te kunnen realiseren en te kunnen voorzien in onderhoud en reparatie van de woningen van onze huurders.”

Terug naar vorige pagina